Formuesskatt og bruttoinntekt etter størrelse på formuesskatt. Antall, andel, sum og gjennomsnitt. 2012

Tilbake til artikkelen

Formuesskatt og bruttoinntekt etter størrelse på formuesskatt. Antall, andel, sum og gjennomsnitt. 2012
  Antall Andel antall Formuesskatt sum, (mill. kroner) Andel av formuesskatt sum Formuesskatt, snitt Bruttoinntekt, snitt
I alt 657 397 100 13 103 100 19 900 554 000
Personer med formuesskatt over gjennomsnittet 113 148 17 10 024 77 88 600 1 058 000
Personer med formuesskatt under gjennomsnittet 544 249 83 3 079 23 5 700 450 000

Kontakt