Formuesskatt og bruttoinntekt etter størrelse på bruttoinntekt. Antall, andel, sum, median og gjennomsnitt. Bosatte personer 17 år og eldre. 2012

Tilbake til artikkelen

Formuesskatt og bruttoinntekt etter størrelse på bruttoinntekt. Antall, andel, sum, median og gjennomsnitt. Bosatte personer 17 år og eldre. 2012
  Antall Formuesskatt, sum (mill.kroner) Andel av formuesskatt sum Bruttoinntekt, min Bruttoinntekt, snitt Bruttoinntekt, median
Alle 3 993 697 13 103 100 0 392 000 341 000
50 prosent med lavest bruttoinntekt 1 996 848 1 896 14 0 184 000 198 000
50 prosent med høyest bruttoinntekt 1 996 849 11 207 86 341 000 600 000 492 000
Herav:            
10 prosent med høyest bruttoinntekt 399 370 7 660 58 695 000 1 110 000 894 000
5 prosent med høyest bruttoinntekt 199 685 6 467 49 894 000 1 441 000 1 135 000
1 prosent med høyest bruttoinntekt 39 937 4 283 33 1 570 000 2 753 000 2 054 000
1 promille med høyest bruttoinntekt 3 994 2 077 16 4 178 000 7 847 000 5 835 000

Kontakt