Økonomiske analyser, 8/2000

Frynsegoder - mer populære, men påvirker de inntektsfordelingen?

Publisert:

Frynsegoder har blitt en stadig mer populær avlønningsform blant norske arbeidstakere på 1990-tallet, men på tross av økt popularitet så tilsvarer frynsegodene likevel bare om lag én prosent av de totale lønnssummer som utbetales. Disse ytelsene er skjevt fordelt med hensyn på kjennemerker som kjønn, utdanning, inntekt og arbeidssektor, men har en beskjeden innvirkning på selve inntektsfordelingen. Dette gjelder både fordelingen av yrkesinntekter, og i enda større grad fordelingen av husholdningsinntekter.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt