Fordeling av samlet inntekt for personer 62-66 år

Tilbake til artikkelen

Fordeling av samlet inntekt for personer 62-66 år
  2010 2012
  Gjennomsnitt Andel av totalinntekt Gjennomsnitt Andel av totalinntekt
Alle 375 300 100,0 445 200 100,0
Desil 1 71 500 1,9 92 600 2,1
Desil 2 175 700 4,7 197 900 4,4
Desil 3 219 200 5,8 244 400 5,5
Desil 4 255 800 6,8 285 200 6,4
Desil 5 292 100 7,8 327 800 7,4
Desil 6 331 600 8,8 377 800 8,5
Desil 7 379 100 10,1 443 900 10,0
Desil 8 441 900 11,8 533 700 12,0
Desil 9 542 400 14,5 675 100 15,2
Desil 10 1 043 500 27,8 1 273 100 28,6