Notater 2008/28

Dokumentasjonsrapport

Barns levekår i lavinntektsfamilier 2006

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Barns levekår i lavinntektsfamilier 2006. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Bengt Oscar Lagerstrøm

Serie og -nummer

Notater 2008/28

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

1 b. (flere pag.)

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt