Arbeidsinnvandrere som kom til Norge i årene 2004-2006, og som har vært i landet i hele perioden 2006-2012. Kvintilfordelt yrkesinntekt 2006, 2008, 2010 og 2012

Tilbake til artikkelen

Arbeidsinnvandrere som kom til Norge i årene 2004-2006, og som har vært i landet i hele perioden 2006-2012. Kvintilfordelt yrkesinntekt 2006, 2008, 2010 og 2012
  Referanse befolkning1 I alt Polen Tyskland Litauen Storbritannia Nederland Frankrike Slovakia Latvia Øvrige land
1Personer 20-55 år i 2006, yrkestilknyttet i 2006, og bosatt gjennom hele perioden 2006-2012. Yrkestilknyttet i 2006 er her definert som å ha yrkesinntekt over folketrygdens minsteytelse det året (111 476 kroner).
Yrkesinntekt                      
2006                      
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1. kvintil 20 51 58 33 65 32 48 36 59 59 46
2. kvintil 20 20 22 20 20 17 17 17 18 26 16
3. kvintil 20 14 13 20 9 13 12 16 13 9 15
4. kvintil 20 9 6 17 5 12 12 14 7 6 12
5. kvintil 20 6 1 10 1 26 11 17 3 0 11
                       
Yrkesinntekt                      
2008                      
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1. kvintil 20 28 31 15 44 19 32 21 21 39 25
2. kvintil 20 25 31 19 29 16 17 17 28 29 19
3. kvintil 20 21 21 28 15 13 15 17 31 19 17
4. kvintil 20 15 13 21 8 18 18 16 13 10 17
5. kvintil 20 11 4 17 4 34 18 29 7 3 22
                       
Yrkesinntekt                      
2010                      
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1. kvintil 20 33 40 18 42 22 31 25 27 36 28
2. kvintil 20 25 29 23 29 15 17 13 31 31 17
3. kvintil 20 18 18 23 15 13 18 15 24 14 15
4. kvintil 20 13 10 19 10 13 13 18 12 15 16
5. kvintil 20 11 3 17 4 37 21 29 6 4 24
                       
Yrkesinntekt                      
2012                      
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1. kvintil 20 29 32 18 36 23 30 25 25 31 27
2. kvintil 20 27 32 22 33 14 18 14 37 32 17
3. kvintil 20 19 21 24 18 9 17 11 23 21 14
4. kvintil 20 13 12 19 9 17 13 15 8 11 16
5. kvintil 20 12 3 17 4 37 22 35 7 5 26
                       
Antall personer 1 688 498 12 594 6 179 1 772 981 458 422 205 188 170 2 219

Kontakt