Arbeidsinnvandrere som kom til Norge i årene 2004-2006, og som har vært i landet i hele perioden 2006-2012. Median individuell yrkesinntekt 2004-2012.

Tilbake til artikkelen

Arbeidsinnvandrere som kom til Norge i årene 2004-2006, og som har vært i landet i hele perioden 2006-2012. Median individuell yrkesinntekt 2004-2012.
År Referansebefolkning Median yrkesinntekt (kr)1 Median yrkesinntekt i prosentvis andel av median yrkesinntekt til referansebefolkning
I alt Polen Tyskland Litauen Storbritannia Nederland Frankrike Slovakia Latvia Øvrige land
1Personer 20-55 år i 2006, yrkestilknyttet i 2006, og bosatt gjennom hele perioden 2006-2012. Yrkestilknyttet i 2006 er her definert som å ha yrkesinntekt over folketrygdens minsteytelse det året (111 476 kroner).
2004 291 000 46 37 75 29 79 38 76 51 37 45
2005 308 000 65 58 87 57 90 60 81 60 53 66
2006 332 000 68 60 88 57 92 71 86 56 60 74
2007 359 000 87 82 100 72 110 89 97 84 78 93
2008 386 000 88 84 100 74 112 91 102 92 81 96
2009 398 000 85 77 98 74 108 90 103 86 81 96
2010 412 000 84 77 97 74 111 94 106 85 78 96
2011 432 000 85 79 98 76 113 92 109 80 78 99
2012 451 000 86 81 98 76 117 93 111 83 81 100
                       
Antall personer 1 688 498 12 594 6 179 1 772 981 458 422 205 188 170 2 219

Kontakt