Notater 2002/65

Soneinndelingens utvikling : endringer i perioden 1998-2002

Arbeidsgiveravgiften

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Arbeidsgiveravgiften. Soneinndelingens utvikling : endringer i perioden 1998-2002

Ansvarlig

Frøydis Strøm

Serie og -nummer

Notater 2002/65

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for næringsstatistikk/Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk

Emne

Skatt for personer

Antall sider

31

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt