Publikasjon

Notater 2004/17

A Sustainable household survey based poverty monitoring system

A poverty monitoring system based upon household survey estimation of total comsumption : a preliminary paper asking for cooperation

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen