357849
357849
innrapportering
2018-08-10T11:01:00.000Z
no

Ikke aktiv

Verdiundersøkelsen

Innhold

  • Om rapporteringen

Hva er verdiundersøkelsen?

Verdiundersøkelsene gir oss kunnskap om hvordan vi ser på mange av de viktigste spørsmålene i livet: hva gjør oss lykkelige? Hvilken rolle spiller samliv i familien, vennskap og arbeidsfellesskap for oss? Hvilke mål har vi for oss selv og samfunnsutviklingen? Den første verdiundersøkelsen ble gjennomført i 1981. Har vi endret oss siden da? Har velstanden gjort oss mer tilfredse eller mer kravstore? Undersøkelsen gjennomføres i nær 50 land. Har nordmenn blitt mer like folk i andre europeiske land? Eller lever vi fortsatt i et fredelig og skjermet hjørne av verden? Hvis du deltar i denne undersøkelsen hjelper du forskergruppen med å finne svar på disse og mange, mange andre spørsmål.

2100 personer er trukket tilfeldig fra Folkeregisteret til undersøkelsen. Dersom du er trukket ut til undersøkelsen vil du motta et brev fra oss med informasjon. Etter at du har mottatt brev fra oss vil du bli oppringt av en av våre intervjuere som vil avtale intervju med deg.

Hvordan skal jeg svare?

Statistisk sentralbyrå har et eget intervjukorps med lang erfaring. Etter at du har mottatt brev fra SSB, vil du bli oppringt av en av våre intervjuere for å avtale tid og sted for intervju med deg.

Du kan også ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg, eller fortelle hvordan vi best kommer i kontakt med deg.

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du har fått brev fra oss, men ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Hvorfor skal jeg svare på dette?

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men vi får mindre sikker informasjon hvis vi ikke får svar fra alle som er trukket ut til å delta. Vi kan ikke intervjue alle i Norge og har derfor trukket et tilfeldig utvalg som representerer den norske befolkningen. Vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. Vi trenger svar fra personer i alle aldre over hele landet. For å få et riktig bilde av verdiene som menneskene som bor i Norge i 2018 har, er det viktig at så mange som mulig av dem vi kontakter deltar. Dersom det er mange yngre som ikke svarer får vi mindre sikker informasjon om hvilke verdier unge har. Det er derfor viktig at både kvinner og menn, unge og eldre, og folk bosatte over hele landet deltar.

Hva skal undersøkelsen brukes til?

Offisiell norsk statistikk og utøve forskning om verdiene folk som bor i Norge har i 2018. Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, som har bestilt dette oppdraget fra SSB, vil få svarene fra undersøkelsen, men de vil ikke kunne kobles til deg. Et anonymt datamateriale vil gjøres tilgjengelig for internasjonal forskning.

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Du kan når som helst trekke deg og kreve at svarene blir slettet.

Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven.

Har du spørsmål om personvern kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern.

Innen to år etter at datainnsamlingen er avsluttet, vil alle kjennetegn som kan identifisere enkeltpersoner bli fjernet fra datamaterialet.

 

Kontakt

    Lover og regler