202149
202149
innrapportering
2014-10-22T10:34:00.000Z
no

Pågår

Reise- og teknologiundersøkelsen

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

  • Om rapporteringen

Statistisk sentralbyrå (SSB) henter inn opplysninger om reisevaner, grensehandel, bruk av internett, vedfyring og influensavaksine i den norske befolkningen. I undersøkelsen spør vi blant annet om reisene dine og kjøp av varer på dagsturer til utlandet de tre siste månedene. Vi spør også om din bruk av internett og om du fyrte med ved i fjor.

Det er viktig at personer som ikke har vært på reise i det siste, også deltar.

Hvordan svarer du?

Dersom du er trukket ut til undersøkelsen, vil du motta en e-post eller et brev fra oss. I løpet av den nærmeste tiden vil en av våre intervjuere ringe deg for å gjennomføre et intervju.

Du kan også ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg. Undersøkelsen gjennomføres kun per telefon.

Du finner mer informasjon om spørsmålene vi kommer til å stille deg, under DOKUMENTER på høyre side.

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Hvem skal svare?

Vi har trukket et tilfeldig utvalg på 2 000 personer i alderen 16–79 år fra Folkeregisteret.

Vi trenger svar fra personer i alle aldre over hele landet, og vi kan ikke erstatte deg med en annen person dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men det er viktig for oss å få dine svar for å få et best mulig resultat.

Svarene dine er viktige

Statistikken er en viktig informasjonskilde for offentlige myndigheter. Resultatene blir også gjengitt i SSBs egne publikasjoner, og universiteter og forskningsmiljøer bruker dem til forskning og undervisning. Media og interesseorganisasjoner benytter også denne statistikken.

Opplysningene dine er sikre hos oss

  • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
  • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og kreve at svarene dine blir slettet.
  • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern
  • Alt datamateriale blir anonymisert to år etter at datainnsamlingen er avsluttet.

 

 

Kontakt