202141
202141
innrapportering
2014-10-22T10:15:00.000Z
no

Pågår

Mediebruksundersøkelsen

Innhold

 • Om rapporteringen

Hva er mediebruksundersøkelsen?

Siden 1991 har Statistisk sentralbyrå gjennomført årlige undersøkelser om folks mediebruk. Den gir informasjon om utviklingen i folks vaner når det gjelder bruk av ulike medier som tv, aviser, ukeblader, Internett osv.

Mediebruksundersøkelsen gir informasjon om utviklingen i folks vaner når det gjelder bruk av ulike medier som tv, aviser, ukeblader, Internett osv. Formålet med undersøkelsen er å lage offisiell statistikk over befolkningens tilgang til og bruk av massemedier.

Slik informasjon er nyttig for myndigheter og andre som ønsker å delta i utformingen av landets medietilbud. I tillegg vil resultatene bli brukt i Statistisk sentralbyrås egne publikasjoner, i forskning og undervisning.

De som deltar i undersøkelsen blir spurt om bruk av ulike medier. Blant disse er bruk av radio, fjernsyn, musikk, spill, IT, telefon, aviser, blader, bøker og kino.

Informasjonen vi får gir svar på spørsmål som:

 • Hvor mange mennesker ser på TV i løpet av en dag?
 • Leser folk sjeldnere bøker nå enn for 10 år siden?
 • Bruker kvinner og menn like mye tid på Internett?
 • Har flere voksne begynt å lese tegneserieblader?
 • Hvor ofte går folk på kino?

 

3000 personer er trukket tilfeldig fra Folkeregisteret til undersøkelsen, og den gjennomføres fire ganger i året. Dersom du er trukket ut til undersøkelsen vil du motta en e-post eller et brev fra oss med informasjon.

Hvordan skal jeg svare?

Statistisk sentralbyrå har et eget intervjukorps med lang erfaring. I løpet av den nærmeste tiden vil du bli oppringt av en av våre intervjuere for å gjennomføre et intervju. Intervjuet varer i snitt i ca. 20 minutter, men vil variere fra person til person.

Du kan også ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg.

Undersøkelsen kan kun gjennomføres på telefon.

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Hvorfor skal jeg svare på dette?

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men vi får mindre sikker informasjon hvis vi ikke får svar fra alle som er trukket ut til å delta. Vi kan ikke intervjue alle i Norge og har derfor trukket et tilfeldig utvalg som representerer den norske befolkningen. Vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. Vi trenger svar fra personer i alle aldre over hele landet. For å få et riktig bilde av mediebruken i Norge er det derfor viktig at så mange som mulig av dem vi kontakter deltar. Dersom det er mange yngre som ikke svarer får vi mindre sikker informasjon om hvordan mediebruken blant unge er. Det er derfor viktig at både kvinner og menn, unge og eldre, og folk i alle livssituasjoner svarer.

Hva skal undersøkelsen brukes til?

Offisiell norsk statistikk:

Statistisk sentralbyrå lager offisiell statistikk som beskriver mediebruken i Norge. Resultater fra undersøkelsen publiseres i SSBs egne publikasjoner som er gratis tilgjengelig for alle på www.ssb.no/kultur-og-fritid

Statistikken brukes for eksempel av:

 • Departementene, i sitt planleggings- og utviklingsarbeid
 • Universiteter og forskningsmiljøer, til undervisning og forskning
 • Ulike interesseorganisasjoner
 • Mediene, i artikler og reportasjer

 

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Du kan når som helst trekke deg og kreve at svarene blir slettet. For å gjøre intervjuet kortere benytter vi opplysninger om deg og din husstand fra registre SSB har tilgang til. Dette gjelder utvalgte opplysninger fra Skatteetaten om inntekt.

Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Statistisk Sentralbyrå har utnevnt et eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. Har du spørsmål om personvern kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern.

Innen to år etter at datainnsamlingen er avsluttet, vil alle kjennetegn som kan identifisere enkeltpersoner bli fjernet fra datamaterialet

Trykk her for å lese om resultatene fra undersøkelsen

 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 20.00

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen