316615
316615
innrapportering
2017-08-03T09:49:00.000Z
no

Ikke aktiv

Holdninger til bistand (Web-undersøkelse)

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Undersøkelsen skal kartlegge folks holdninger til bistanden som Norge gir til utlandet. Det blir blant annet spurt om hva man mener om størrelsen og kvaliteten på norsk bistand og om hvor vellykket bistanden er.

Til undersøkelsen er det trukket et tilfeldig utvalg på 4000 personer fra Folkeregisteret, som representerer et speilbilde av befolkningen i alderen 16–79 år. De som er trukket ut mottar et brev, en e-post eller en sms fra Statistisk sentralbyrå. 

Det er viktig at alle personer som er trukket ut deltar, også dersom du ikke har særlig sterke meninger om temaet. Dersom for få personer deltar vil vi få mindre sikker informasjon om nordmenns holdninger til bistand.

Hvordan skal jeg svare?

Har du fått beskjed om å svare på undersøkelse via telefon? Trykk her for å komme til telefon-undersøkelsen.

Undersøkelsen skal besvares på internett, og du kan svare på PC, Mac eller på smarttelefon. For å svare kan du bruke lenken du har fått på e-post eller SMS. Du kan også klikke på knappen ‘Elektronisk innrapportering’ øverst på denne siden og logge inn med brukernavn og passord som du finner i e-posten eller SMS‘en.

Hvorfor skal jeg svare på dette?

Vi kan ikke intervjue hele Norges befolkning og har derfor trukket et utvalg som representerer befolkningen. Vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. For å få et riktig bilde er det derfor viktig at så mange som mulig av dem vi kontakter deltar. Dersom det for eksempel er mange yngre som ikke svarer får vi mindre sikker informasjon om holdningene til bistand blant unge. Dette er en kort undersøkelse, og det tar ikke mer enn omtrent syv minutter å svare.

Vi ivaretar personvernet 

Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og Statistisk sentralbyrå har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. For å gjøre undersøkelsen så kort som mulig, henter vi inn noen opplysninger om deg direkte fra registre som Statistisk sentralbyrå har tilgang til. Dette gjelder enkelte opplysninger fra Folkeregisteret samt utdanning fra skoleeiere og Lånekassen. Innen ett år, vil alle kjennetegn som kan identifisere enkeltpersoner bli fjernet fra datamaterialet.

 

Kontakt

 • E-post
  bistand@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00

Lover og regler