122133
122133
innrapportering
2013-09-18T15:08:00.000Z
no

Pågår

Kvartalsvis regnskap fra kommuner og fylkeskommuner

Måleperiodekvartalsvis

Ingen indikasjoner på driftsproblemer

Innhold

Formål

De rapporterte regnskapsdataene er et viktig bidrag i SSB sitt arbeid med å lage kvartalsvis statistikk om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter og kvartalsvis nasjonalregnskap.

Status for rapporteringen

Fristen for rapportering per 4.kvarta er utgått, men fremdeles mulig å rapportere.

Hvem skal rapportere?

Alle kommuner og fylkeskommuner.

Hva skal rapporteres?

Det er bevilgningsregnskap og balanse for kommune-/fylkeskassen som skal rapporteres. Regnskapsmaterialet skal være av typen ”hittil i år” – det skal akkumuleres fra og med januar til og med gjeldende kvartal. Rapportering bør ikke skje før alle forhold er blitt inkludert i regnskapet.

Det er ikke krav om at rapporteringen skal tilsvare et ferdig avstemt regnskap, og heller ikke at balansen skal være avsluttet med hensyn til fordeling på fond og memoriakonti.

Hva skal du gjøre hvis du tror det er feil i det du har rapportert?

Dersom du har mistanke om at det er feil i en innsendt rapportering, eller at rapporteringen er ufullstendig, skal du rapportere på nytt. Det er i slike tilfeller ikke nødvendig å rette forrige rapportering (den nye rapporteringen vil være "aktiv" hos oss og den tidligere rapporteringen settes som "inaktiv").

Nytt i 2018

Funksjonene 304 og 305 utgår.

Slik kan man kontrollere regnskapene før det åpnes for rapportering ("prøverapportering"):

"Prøverapportering" gjøres ved å logge inn, laste opp regnskapsfilene på vanlig måte og deretter velge "kontrollere". Eneste forskjell fra ordinær rapportering er at du ikke har tilgang til "send inn-knappen".

Innlogging / PIN-kode

Brukernavnet er organisasjonsnummeret. 

NB! Nytt passord (pinkode) for rapportering ble sendt ut per brev til KOSTRA-kontakten i alle kommuner og fylker i begynnelsen av desember 2018. Denne koden skal brukes ved innlogging både for årsrapportering 2018 og rapportering per 4. kvartal 2018 til og med per 3. kvartal 2019.

Frister for hvert enkelt kvartal

  • Per 4. kvartal 2018 (jan-des): Søndag 20. januar 2019 (kan rapportere fra tirsdag 8. januar kl 13.00).
  • Per 1. kvartal 2019 (jan-mar): Lørdag 20. april 2019 (kan rapportere fra mandag 8. april kl 13.00).
  • Per 2. kvartal 2019 (jan-jun): Fredag 5. august (kan rapportere fra mandag 8. juli kl 13.00).
  • Per 3. kvartal 2019 (jan-sep): Fredag 20.oktober (kan rapportere fra mandag 7. oktober kl 13.00).

Kontakt

Resultater fra rapporteringen

Andre nettsteder