127019
127019
innrapportering
2016-12-09T13:08:00.000Z
no

Ikke aktiv

IPLOS - Individbasert helse- og omsorgsstatistikk

Måleperiodeårlig

Innhold

Veileder for innsendingssystemet IPIS . IPIS systemet skal brukes av landets kommuner ved innrapportering av IPLOS- data til sentralt IPLOS-register. Systemet består av to programmoduler: Krypteringsmodul og innsendingsmodul. Krypteringsmodulen lastes ned fra denne hjemmesiden ved å klikke på "IPLOS kryptering" her eller under. Sendemodulen startes fra en webside hos tiltrodd pseudonymforvalter fra kommunens sikre sone:

Kopier denne web-adressen til adressefeltet i nettleser i kommunens sikre sone, for tilgang til innsending via Norsk helsenett:  https://iplos.nhn.no/sendemodul/ .

Veiledning, innsending av IPLOS data over helsenett og tilbakemelding via nedlasting av filer fra SSB

 

Programvare for kryptering av IPLOS-dataKrypteringsmodulen krever at Microsoft.Net Framework Redistributable Package versjon 3.5, eller nyere, finnes på plattformen hvor krypteringsmodulen skal kjøres. Dersom den ikke finnes kan den lastes ned her. Det er derfor to filer for nedlastning:

Krypteringsnøkler - Høyreklikk og "lagre mål som..."

  • Krypteringsmodul
  • NET-rammeverk : Inneholder .NET-rammeverket, versjon 3.5, som er nødvendig for å kjøre .NET-baserte applikasjoner. Det ikke er nødvendig å laste ned denne filen dersom denne rammeverksversjonen allerede er installert.
  • Krypteringsnøkler som skal brukes ved kryptering av IPLOS-data. Nye nøkler legges ut hvert år innen 1. desember.

Lister over virksomheter til bruk i IPLOS-rapportering:

Lister over institusjoner for døgnopphold i spesialisthelsetjenesten (Excel-format):

Listene viser bl.a. hvilke organisasjonsnummer som skal brukes når mottakere av pleie og omsorgstjenester blir registrert i kommunens lokale fagsystem. Listene tar utgangspunkt i enheter registrert i Bedrifts- og foretaksregisteret/Enhetsregisteret. Dersom kommunen finner feil eller mangler i listene, ber vi om at det tas kontakt med SSB. For nærmere informasjon om næringsstandard (SN2007) som er brukt, se Næringsstandard og næringskoder

Kontakt