124702
124702
innrapportering
2013-06-20T12:00:00.000Z
no

Ikke aktiv

Bruk av IKT i staten

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Bruk av IKT i staten (RA-0536)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne kartlegge bruken av IKT og digitalisering i staten, trenger vi informasjon om blant annet:

  • IKT-/digitaliseringsstrategi
  • IKT-prosjekter
  • digitale tjenester
  • digitale prosesser innenfor innkjøp
  • informasjons- og IKT-sikkerhet
  • åpne data
  • IKT-spesialister og IKT-kompetanse

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under fanen «Veiledning» og under SKJEMAER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Politikere, offentlige virksomheter, næringsliv og forskere bruker statistikken for å forstå utfordringene innenfor IKT og digitalisering i offentlig sektor, og planlegge for framtiden. For å kunne iverksette de riktige tiltakene, er regjeringen avhengig av kunnskap om situasjonen i dag.

Hvem skal rapportere?

Alle statlige virksomheter som har mottatt brev om rapportering til undersøkelsen, skal rapportere. Direktorat og etater som har tilhørende regionale og lokale enheter og spesialenheter, leverer én rapport på vegne av hele direktoratet/etaten. Alle departement rapporterer på vegne av seg selv.

Slik rapporterer dere

Virksomheten skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du rollen «Utfyller/Innsender». Har du ikke denne rollen, må du få daglig leder eller andre som har rollen til å delegere den til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen