117314
117314
innrapportering
2019-04-01T09:55:00.000Z
no

Pågår

Utenlandske forsikringsselskaper - regnskapsrapportering for filialer

Måleperiodeårlig

Innhold

Veiledninger, rapporter og kodelister 

Utfylling av rapporter skal følge veiledninger som er utarbeidet for oppgavene for rapportering for utenlandske selskaper.

I tabellen under finnes de gyldige regnearkene, kodelistene og veiledningene. Av praktiske årsaker er ikke alle mulige kombinasjoner av poster inkludert i regnearkene, men de mest aktuelle er tatt inn. Rapportøren har selv mulighet til å legge til nye linjer med gyldig kodekombinasjon, eventuelt slette (skjule) linjer som det ikke er bruk for. Den utarbeidede strukturen på kolonnene i det enkelte regneark må følges. Postene må komme i stigende rekkefølge, og det er ikke tillatt med formler i beløpsfeltet. Kolonnene til høyre for beløpsfeltet står til fri disposisjon for rapportøren.

 Rapporter/kodelister KodelisterVeildninger
Generell veiledning  PDF

Skadeforsikringsselskaper

XLSPDFPDF

Livsforsikringsselskaper

XLSPDF

PDF

I høyremargen ligger oversikt over sektorgruppering og bransjefordeling.

Kontakt