122165
122165
innrapportering
2020-03-23T09:42:00.000Z
no

Ikke aktiv

Pensjonskassenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (PORT)

Måleperiodeårlig

Rapporteringsmaterialet for 2019 er oppdatert. Se nyheter/endringer litt lengre ned på denne siden for informasjon om en ny funksjon i Altinn fra og med 2019-rapporteringen.

Innhold

Pensjonskassenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (PORT) skal sendes til SSB via Altinn innen 31. mars. På denne siden ligger det lenker til alt rapporteringsmateriell for PORT.

Regnearksmalen

Med utgangspunkt i kodelistene har det blitt utviklet en regnearksmal i Excel som pensjonskassene kan benytte i rapporteringen. Regnearksmalen er laget slik at rapportøren selv bygger opp en kode ut i fra lovlige kodekombinasjoner. Ved hjelp av nedtrekksmenyer skal rapportøren velge de regnskapsposter m/ kjennetegn som er aktuelle for den enkelte pensjonskasse.

Her følger lenken til den gyldige regnearksmalen som benyttes i PORT, samt en veiledning for hvordan den skal brukes:

NB: For å laste ned regnearksmalen må man trykke på lenken under og velge "lagre" i dialogboksen som kommer opp .

Utfylling av rapportene

Utfylling av rapportene skal følge kodelisten og veiledningen som er utarbeidet for PORT. Retningslinjer for klassifisering av poster etter sektor og land finnes i Oversikt over statstiske kjennetegn. Som hjelpemiddel i utfyllingen er det også utarbeidet linker mellom rapportene og oppstillingsplanen i årsregnskapsforskriften. Videre er det utarbeidet en detaljert oversikt over alle kontroller som utføres før og etter mottak av data.

Her følger lenker til veiledningsmateriell i forbindelse med utfylling av rapportene. I tillegg finner rapportøren lenker til hjelpemidler som kan benyttes i arbeidet med sektorkodingen:

Til hjelp i arbeidet med sektorkoding kan følgende hjelpemidler benyttes:

Kontakt

Resultater fra rapporteringen