117426
117426
innrapportering
2014-12-19T10:00:00.000Z
no

Pågår

Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF)

Måleperiodemånedlig/ årlig/ kvartalsvis

Innhold

Formål

Rapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. Rapporteringen fra banker og kreditt- og finansieringsforetak danner grunnlag for tilsyn med institusjonene og finansmarkedene. Den gir beslutningsgrunnlag for penge- og kredittpolitikken bl.a. som viktig bidrag til kredittindikator, nasjonal- og utenriksregnskap og offisiell statistikk. Dataene benyttes ved internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc. 

Informasjon om rapporteringen

Nye koder i rapport 10 og 12 i forbindelse med IFRS 16

Det er tidligere informert om endringer i koder ved innføring av IFRS 16 i 2019.  Endringen blir obligatorisk fra og med 1. kvartal 2019 for rapportører som bruker IFRS.  Kodene det gjelder er i:

Rapport 10

5.96.00 Leierettigheter

7.89.80 Forpliktelser knyttet til leierettigheter

Rapport 12

85.0.21.5.96.10 Kjøp/inngåelse, Leierettigheter, bygninger og fast eiendom

85.0.21.5.96.90 Kjøp/inngåelse, Leierettigheter, maskiner, inventar og transportmidler.

85.0.23.5.96.10 Salg/terminering, Leierettigheter, bygninger og fast eiendom

85.0.23.5.96.90 Salg/terminering, Leierettigheter, maskiner, inventar og transportmidler

 Oppdateringer i veiledningen

 Det er gjort ytterligere presiseringer i veiledningen for:

  • Objektene 2.40 og 7.40 derivater
  • For utlån, er det gjort nærmere beskrivelse av begrepet sikkerhet og pant.
  • Objektene 3.51.80 og 7.50.80 gjenkjøpsavtaler.
  • Objektene 5.96.00 leierettigheter og 7.89.80 forpliktelser knyttet til leierettigheter.

Alle endringer er merket med gult. I veiledningen for 2018, er alt som er endret i 2018 er gulmerket, mens det i veiledningen for 2019 er det kun endringer som gjelder fra 2019 som er merket.

Oppdatert veiledning for 2018 og for 2019 er tilgjengelig på hjemmesiden

https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/orbof se arkfanen veiledning

Slik rapporterer dere

Foretaket skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelser i Altinn for ditt foretak " under dokumenter i høyre marg.

Merk at du som skal rapportere for virksomheten, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du rollen «Utfyller/Innsender». Har du ikke denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Problemer med pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Informasjon i forbindelse med årsrapporteringen for 2018

Rapport 10 og rapport 21 for 4. kvartal har frist 20. januar 2019, og disse rapportene vil erstatte de tidligere årsrapportene 50 og 20. Det forutsettes derfor at rapport 10 og 21 blir endelig oppdatert etter at endelig årsregnskap foreligger, senest 31. mars. Vi presiserer at endringer i rapport 10 og 21 som påvirker rapport 12 og/eller 13, medfører at 12 og 13 må korrigeres. Når det gjelder detaljer om årsrapporteringen så er det beskrevet i kapittel 4 og tabell 1 og 2 i veiledningen.

Merk at hjemmesiden vår er oppdatert og at det er gjort noen endringer i strukturen på siden. Alt materiell som gjelder 2019, 2018 og 2017 ligger under arkfanen veiledninger, mens informasjon om rapporteringen ligger på siden om rapporteringen.

Det er bare å ta kontakt for eventuelle spørsmål.

 

 

Kontakt

  • E-post
    s290fifo@ssb.no