375700
375700
innrapportering
2019-01-23T15:11:00.000Z
no

Pågår

Medlemstall og arbeidskonflikter

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått henvendelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om å svare på den offisielle undersøkelsen medlemstall og arbeidskonflikter (RA-0244)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å lage god statistikk over medlemmer i arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner samt arbeidskonflikter (streiker og lockouts) er vi avhengig av informasjon fra både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Vi ønsker opplysninger om:

  • Antallet medlemmer per 31.12.
  • Antallet arbeidskonflikter organisasjonen har deltatt i forrige år
  • Eventuelle arbeidskonflikters varighet og omfang

Svarene deres er viktige

Partene i arbeidslivet bruker statistikken for å følge utviklingen i norsk arbeidsliv, blant annet gjennom Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). Tallene bli også brukt i internasjonal rapportering.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner for å innhente opplysninger.

Dersom organisasjonen (foretaket) har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å fylle ut skjemaet. Her trenger du rollen «Utfyller/Innsender». Har du ikke denne rollen, må du få daglig leder eller andre som har rollen til å delegere den til deg.

Problemer med pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt