122608
122608
innrapportering
2013-06-12T10:15:00.000Z
no

Ikke aktiv

Betalingsformidling: Andre opplysninger om betalingsformidling

Måleperiodeårlig

Innhold

Kodelister og veiledninger til opplysninger om betalingsformidling / rapport 1A - 1C, rapport 3A og 3B og rapport 4A og 4B

Tabellen nedenfor inneholder materiale for opplysninger om betalingsformidling som gjelder bankenes betalingsformidling (rapport 1A - 1C), nasjonale kredittkort (rapport 3A og 3B) og oljeselskapenes betalingsformidling (rapport 4A og 4B).

Kodelistene gir oversikter over hva som skal rapporteres og hvilke koder som skal benyttes. Det foreligger veiledninger til hver enkelt rapport med detaljert beskrivelse av hvilke opplysninger som skal leveres på hver post.

Rapportørene kan levere data i XML-filer basert på et standardisert XML-skjema eller i semikolonserparerte filer. Begge alternativer leveres som vedlegg via Altinn, se teknisk kravspesifikasjon på høyre meny.

Rapporter/opplysninger

Kodelister (XLS) og veiledning (doc) fra og med 2013

Bankenes betalingsformidling

Rapport 1A -Antall EFTPOS brukersteder og terminaler, minibanker, BankAxept kort og avtaler

Rapport 1B -Bruk av betalingsinstrumenter

Rapport 1C -Giro betalingsmottak. Bruk av

meldingstjenester

        XLS        doc

Nasjonale kredittkort

Rapport 3A -Antall nasjonale kredittkort

Rapport 3B -Bruk av nasjonale kredittkort

         XLS       doc

Oljeselskapenes betalingsformidling

Rapport 4A -Antall brukersteder, betalingsterminaler og kort tilhørende oljeselskaper

Rapport 4B -Bruk av kort i oljeselskapenes betalingsterminaler.

         XLS       doc

Kontakt