242454
242454
innrapportering
2015-11-18T14:59:00.000Z
no

Ikke aktiv

Avfall i industri, kraft-, drikkevann- og renovasjonsvirksomhet

Måleperiodehvert 5. år

Innhold

Skal det rapporteres farlig avfall?

Tall for farlig avfall skal ikke rapporteres på skjemaet fordi det kan hentes fra deklarasjonssystemet. Alt farlig avfall blir ført opp egne deklarasjonsskjemaer ved levering.

Hva slags avfall skal rapporteres?

Bare tall for vanlig avfall og radioaktivt avfall skal rapporteres.

Hvem i virksomheten skal rapportere inn?

Vi anbefaler å gi oppgaven til den som kjenner best til renovasjon og avfallshåndtering i virksomheten, f.eks:

• HMS-ansvarlig

• Teknisk personale

• Vaktmester

• Renovasjonsansvarlig

Hva hvis vi ikke har veid avfallet?

Avfallet skal oppgis i tonn, omregningsfaktorer legges ut på rapporteringssiden

Hvis avfallet ikke er veid, er det OK med eget anslag for mengdene

Skal det rapporteres avfallsmengder for hele foretaket eller bare for enkelte avdelinger?

Fordi bare ca 10% av virksomhetene i næringen er trukket ut, er det tilfeldig om en eller flere av virksomhetene i foretaket skal rapportere

Virksomhet = avdeling i mange foretak

Bare hovedkontoret kan være trukket ut

Hvis flere virksomheter tilhørende samme bedrift i samme næring (5-siffer) er trukket ut, kan det rapporteres   samlet, men det må markeres i kommentarfeltene på skjemaene for de virksomhetene det gjelder. Skjemaene for alle virksomhetene må sendes inn, selv om det ikke føres avfallsmengder på alle.

Kontakt