Gå til KOSTRA rapportering

Regnskapsdataene deres er viktige

Statistisk sentralbyrå (SSB) trenger regnskapsdata for å kunne publisere disse statistikkene:

Kvartalsvis statistikk om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Kvartalsvis statistikk om offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

Kvartalsvis nasjonalregnskap 

Datoer for rapporteringen

Det er stengt for rapportering per 3. kvartal (jan–sep). Prøverapportering per 4. kvartal (jan-des) kan gjøres fra 8. desember og ordinær rapportering (innsending) fra 10. januar kl 12. Frist for innsending er torsdag 20. januar. 

Innlogging / PIN-kode

Brukernavnet er organisasjonsnummeret. NB! Dere skal bruke ny pinkode (sendt til alt-inn kontoen deres 8. desember), samme pinkode som skal brukes ved årsrapporteringene for 2022. 

Dere skal rapportere bevilgningsregnskap og balanse for kommune-/fylkeskassen. Regnskapsmaterialet skal være av typen «hittil i år» – dere skal rapportere akkumulerte tall fra og med januar til og med gjeldende kvartal. Dere bør ikke rapportere før alle forhold som gjelder perioden har blitt med i regnskapet.
Det er ikke krav om at rapporteringen skal tilsvare et ferdig avstemt regnskap, og heller ikke at balansen skal være avsluttet med hensyn til fordeling på fond og memoriakonti.

Alle kommuner og fylkeskommuner.

Dersom det dere har rapportert er feil eller rapporten er ufullstendig, skal dere rapportere på nytt. Det er ikke nødvendig å rette forrige rapportering. Vi bruker den siste rapporteringen.

Ved opplasting av de aktuelle filene vil det nå ikke være mulig «å sende inn» filen dersom den inneholder ugyldige arter, funksjoner, kapitler og/eller sektorer.

Unntak her er art 690, funksjon 190 og funksjon 490. Eventuelle rader med slik verdi for art eller funksjon vil ikke være til hinder for å «sende inn» den opplastede filen.

Dere prøverapporterer ved å logge inn, laste opp regnskapsfilene på vanlig måte, velge «kontrollere» og så lese responsen fra systemet. Eneste forskjell fra ordinær rapportering er at dere ikke har tilgang til «send inn»-knappen.

  • 4. kvartal 2022 (januar–desember): Fredag 20. januar (kan rapportere fra tirsdag 10. januar kl. 12.00).
  • 1. kvartal 2023 (januar–mars): Torsdag 20. april (kan rapportere fra torsdag 6. april kl. 12.00).
  • 2. kvartal 2023 (januar–juni): Lørdag 5. august (kan rapportere fra torsdag 7. juli kl. 12.00).
  • 3. kvartal 2023 (januar–september): Fredag 20. oktober (kan rapportere fra fredag 6. oktober kl. 12.00). 

Trenger dere hjelp?

Finner dere ikke svar på det dere lurer på, kan dere kontakte oss på e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.