109238
109238
friartikkel
2013-06-24T13:06:00.000Z
no

Statistikkbanken

Ofte stilte spørsmål

Publisert:

Oppdatert:

Hvorfor kommer det mellomrom mellom hver tallkolonne i Excel?

Noen tabeller i Statistikkbanken har markert foreløpige tall. Denne vises som stjerne (*). For at tallcellen ikke skal bli tekst vises * i separat kolonne. 

Løsning: Prøv å laste ned CSV i stedet. Her markeres ikke foreløpige tall. 

 

Når jeg åpner csv-fil i Excel blir viser noen celler dato i stedet for tall.

Det er ingenting feil med csv-filen. Dette skyldes Excel sin automatiske datokonvertering. Vi anbefaler å lagre uttrekket som Excel om du vil ha det i Excel. Ellers kan du i Excel benytte "Data" -> "Fra tekst/CSV", framfor å dobbltklikke på filen. 

 csv til excel

Hvorfor er tabeller i Statistikkbanken noen ganger tomme eller utilgjengelige?

Ved tidspunktene 08.00 og 11.30 blir Statistikkbanken oppdatert med nye tall, dette kan gjøre at tabellene midlertidig er utilgjengelige. Eldre tall som skal oppdateres (overskrives) vil være utilgjengelige (null) i tidsrommet mellom kjøring av systemet og oppdatering av tall. Dette gjelder kl. 05.00-08.00 og kl. 11.30-11.35.

Løsning: Hvis tabellen er tom eller utilgjengelig når du prøver å åpne den, vent litt, og prøv igjen senere. Hvis det fremdeles er et problem, ta kontakt med oss. Da kan det hende at det er noe galt med tabellen.

Jeg ønsker et pivot-vennlig format  

Utformatet Relasjonstabell (tidl. kalt matrise) er et tablulator separert format med en verdi på hver linje.

Relasjonstabell

 Det er egnet for pivot og import til ulike verktøy som Tableau og PowerBi. 

Avgrens søket ssb.no-søket til Statistikkbanken

Til venstre på søketreffene kan du avgrense treffene til Statistikkbanken

AvgrensSok

Kan jeg søke etter bare løpende tabeller?

I søket er det mulig å bruke boolske operatorer som AND, OR og NOT. De nær 3000 avslutta statistikkbanktabellene har alle ordet "avslutta" i tittel. Om du f.eks søker "konsumprisindeksen NOT avslutta" og avgrenser søket til Statistikkbanken, vil du bare få de løpende tabellene i lista. 

SokNotAvslutta

Treffene kan du i tillegg sortere, f.eks. på nyeste. 

Hvordan begrenser jeg søket til kun kommunetabeller?

Prøv å søke etter (K) og avgrens deretter til Statistikkbanken. For eksempel å søke etter løpende tabeller på kommunenivå med ordet husholdninger: "husholdninger AND (K) NOT avslutta".

Jeg vil bruke Google

Bruker du Google er kan du begrense søket til SSB ved å legge til site:ssb.no i søkefeltet. Du kan også prøve site:www.ssb.no/statbank. Det begrenser søket til kun Statistikkbanken.

Kommuner er borte i min lagrete spørring 

 Lagrede spørringer i Statistikkbanken vil ikke fange opp nye regioner som er lagt til senere. Eldre spørringer som inneholder regioner berørt av endringene 1.1.2020  må derfor lages på nytt hvis man skal hente tall for 2020 og senere.

Kontakt