385417_tabell_not-searchable
/helse/statistikker/pleie/aar
385417_tabell
statistikk
2019-06-24T08:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
false

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Omsorgstenestene, nøkkeltalfullscreen-iconOmsorgstenestene, nøkkeltalexcel-iconOmsorgstenestene, nøkkeltalcsv-iconOmsorgstenestene, nøkkeltal
Tabell 2Plassar og rom i sjukeheimar og aldersheimarfullscreen-iconPlassar og rom i sjukeheimar og aldersheimarexcel-iconPlassar og rom i sjukeheimar og aldersheimarcsv-iconPlassar og rom i sjukeheimar og aldersheimar
Tabell 3Institusjonar, bebuarar etter alderfullscreen-iconInstitusjonar, bebuarar etter alderexcel-iconInstitusjonar, bebuarar etter aldercsv-iconInstitusjonar, bebuarar etter alder
Tabell 4Omsorgsbustader, bebuarar etter alderfullscreen-iconOmsorgsbustader, bebuarar etter alderexcel-iconOmsorgsbustader, bebuarar etter aldercsv-iconOmsorgsbustader, bebuarar etter alder
Tabell 5Helsetenester i heimen og praktisk bistand, brukarar etter alderfullscreen-iconHelsetenester i heimen og praktisk bistand, brukarar etter alderexcel-iconHelsetenester i heimen og praktisk bistand, brukarar etter aldercsv-iconHelsetenester i heimen og praktisk bistand, brukarar etter alder
Tabell 6Bistandsbehov hos brukarar av omsorgstenesterfullscreen-iconBistandsbehov hos brukarar av omsorgstenesterexcel-iconBistandsbehov hos brukarar av omsorgstenestercsv-iconBistandsbehov hos brukarar av omsorgstenester
Tabell 7Timar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter alder og bistandsbehovfullscreen-iconTimar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter alder og bistandsbehovexcel-iconTimar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter alder og bistandsbehovcsv-iconTimar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter alder og bistandsbehov
Tabell 8Brukarstyrt personleg assistanse, avlasting, støttekontakt og omsorgsløn, brukararfullscreen-iconBrukarstyrt personleg assistanse, avlasting, støttekontakt og omsorgsløn, brukararexcel-iconBrukarstyrt personleg assistanse, avlasting, støttekontakt og omsorgsløn, brukararcsv-iconBrukarstyrt personleg assistanse, avlasting, støttekontakt og omsorgsløn, brukarar
Tabell 9Utgifter til helse- og omsorgstenester i kommunanefullscreen-iconUtgifter til helse- og omsorgstenester i kommunaneexcel-iconUtgifter til helse- og omsorgstenester i kommunanecsv-iconUtgifter til helse- og omsorgstenester i kommunane

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB