419069_tabell_424167_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/aar
419069_tabell_424167
statistikk
2020-06-16T08:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
true

Kommunehelsetenesta2019

Innhald

Aktivitet i helsestasjons- og skulehelsetenesta
20192018 - 20192015 - 2019
Absolutte talProsentvis endringProsentvis endring
Svangerskapsomsorg
Antall gravide med fullført fødselsforberedende kurs i helsestasjonens regi......
Antall nyinnskrevne gravide til kontroll51 9942,75,1
ProsentProsentvis endringProsentvis endring
Tjenester til barn og ungdom
Nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst90,01,88,0
Hjemmebesøk utført av jordmor innen ett-to døgn etter barnets hjemkomst fra føde/barselavdeling45,634,1
Spedbarn med fullført helseundersøkelse innen 8. leveuke98,90,11,9
Barn med fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder95,6-0,7-2,1
Barn med fullført helseundersøkelse ved 4 års alder95,81,20,2
Barn med fullført helseundersøkelse i 1. trinn i grunnskolen90,612,1-5,8

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB