Funksjonsevne

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1
18 prosent av bevegelseshemmede er i arbeid

Nær 1 av 5 bevegelseshemmede i alderen 18-66 år var i arbeid i 2020. Samtidig var 4 av 5 bevegelseshemmede i denne aldersgruppen uføre. Blant uføre bevegelseshemmede var drøyt 1 av 10 i arbeid, og de fleste av disse jobbet deltid. Dette har endret seg lite i perioden 2015 til 2020.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delemnet funksjonsevne.

faktasider

Faktasider