172351
172351
forskning
2014-04-11T10:39:00.000Z
no

Prosjekt

Historisk befolkningsregister

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Jørgen Heibø Modalsli
Samarbeidspartnere

Universitetet i Tromsø (prosjektansvarlig), Arkivverket, Norsk regnesentral, Folkehelseinstituttet, Norsk lokalhistorisk institutt m.fl.

Oppdragsgiver

Forskningsrådet, INFRASTRUKTUR-programmet

Prosjektperiode
1. januar 2014 til 31. desember 2019
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Vennligst se den engelske nettsiden

Kontakt