157644
157644
forskning
2014-01-10T14:02:00.000Z
no

Prosjekt

Convergence or segregation? Regional imbalances and labor market flows

Formålet med forskningsprosjektet er å avdekke og diskutere mekanismer og faktorer som bidrar til regional konvergens og/eller divergens og segregering. Vi ønsker også å studere innenlands migrasjon.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Jørgen Heibø Modalsli
Prosjektdeltakere
Samarbeidspartnere
Oppdragsgiver

Norges Forskningsråd, VAM-programmet (prosjektnr. 217264)

Prosjektperiode
01. juni 2012-31. desember 2016
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Flere opplysninger finnes på engelsk side .