157644
157644
forskning
2014-01-10T14:02:00.000Z
no

Prosjekt

Convergence or segregation? Regional imbalances and labor market flows

Formålet med forskningsprosjektet er å avdekke og diskutere mekanismer og faktorer som bidrar til regional konvergens og/eller divergens og segregering. Vi ønsker også å studere innenlands migrasjon.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Jørgen Heibø Modalsli
Prosjektdeltakere

Jørgen Modalsli, SSB

Lasse Stambøl, SSB

Pål Schøne, ISF

Marianne Røed, ISF

Erling Barth, ISF

Anna Aasen Godøy, ISF

Samarbeidspartnere
Oppdragsgiver

Norges Forskningsråd, VAM-programmet (prosjektnr. 217264)

Prosjektperiode
01. juni 2012-31. desember 2016
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Flere opplysninger finnes på engelsk side .