115736
115736
forskning
2013-05-28T12:43:00.000Z
no

Prosjekt

Kvotehandel i Europa. Betydningen av kvotetildeling

Målet med prosjektet er å studere kvotemarkedet for CO2-utslipp i Norge og EU, med hovedfokus på tildeling av kvoter.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Knut Einar Rosendahl
Samarbeidspartnere
Resources for the Future, Frisch, University of Oldenburg
Oppdragsgiver
NFR (RENERGI)
Prosjektperiode
01.01.2008 - 31.12.2013
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Prosjektet har tre delprosjekter som alle fokuserer på bruk av kvotemarkeder i klimapolitikken. Delprosjektene studerer blant annet ulike sider ved tildeling av kvoter. Alle delprosjektene bruker både teoretiske analyser og numeriske simuleringsmodeller.

• Det første delprosjektet studerer hvordan ulike typer tildelingsregler påvirker kvotemarkedet. Det vil for eksempel si hvilken effekt det har på kvotepriser, teknologisk endring og etablering/nedleggelser. Her sammenlignes også kvotemarkeder med CO2-avgifter. I dette delprosjektet gjennomføres blant annet en Ph.D avhandling.

• Det andre delprosjektet studerer hvordan tildelingsregler påvirker forholdet mellom kvotemarkedet og kraftmarkedet. Her fokuseres det spesielt på hvordan ulike regler slår ut for ulike typer kraftprodusenter. Effekter på kraftpriser blir også undersøkt.

• Det tredje delprosjektet studerer hvordan tildeling av kvoter og handelspolitiske virkemidler som import-tariff og eksport-subsidie kan påvirke karbonlekkasje og produksjonen i energi-intensiv industri. Både norsk og internasjonal politikk analyseres.

Publisert forskning

Kontakt