118938
118938
forskning
2013-04-25T06:45:00.000Z
no

Vi fryser for å spare energi

Publisert:

Halvparten av norske husholdninger holder i perioder en lavere temperatur enn de de synes er behagelig. Husholdninger som har varmepumper holder en høyere innetemperatur og reduserer ikke strømforbruket.

Det er noen av funnene i rapporten Ta hjemmetempen av SSB-forskerne Bente Halvorsen og Hanne Marit Dalen og forskningsarbeidet How investments in heat pumps affect household energy consumption? av Bente Halvorsen og Bodil Larsen. Rapporten viser resultater fra Forskningskampanjen 2012 som arrangeres hvert år av Norges forskningsråd og Nettverk for miljølære.

Vi fryser for å spare energi

Innetemperaturen er av stor betydning for energiforbruket. Forskerne har sett på variasjoner i innetemperaturen i norske barnefamilier. De finner at spesielt i stua er det store variasjoner i innetemperaturen over døgnet. Hvor stor denne variasjonen er, avhenger av hvilket oppvarmingsutstyr husholdningen bruker. Resultatene indikerer at nesten halvparten av husholdningene i perioder holder en lavere temperatur enn det de synes er behagelig, og at dette gjøres for å spare energi. Den allerede utstrakte bruken av redusert innetemperatur reiser spørsmålet om hvor stort potensial det er for ytterligere energibesparelser gjennom å redusere innetemperaturen.

Les mer i artikkelen « Vi fryser for å spare energi».

Les hele rapporten Ta hjemmetempen med ytterligere funn og resultater.

Varmepumper og strømforbruk

De siste ti årene har man sett en stor økning i antall husholdninger som har varmepumpe i Norge. Dette innebærer en energieffektivisering, noe som har vært politisk ønskelig. Økt bruk av varmepumper vil kunne føre til redusert strømforbruk dersom husholdningene ikke endrer måten de bruker energi på. Forskerne finner imidlertid at husholdninger med varmepumpe har om lag det samme strømforbruket som andre husholdninger. Dette skyldes at husholdninger med varmepumpe holder en høyere innetemperatur, bruker mindre ved og olje og gjennomfører færre energisparetiltak. Husholdningene tar dermed ut tilnærmet hele energieffektiviseringspotensialet i økt komfort. Les mer i artikkelen «Hvem eier varmepumpe og hvordan påvirker det strømforbruket vårt?»

Les hele forskningsarbeidet How investments in heat pumps affect household energy consumption?