253848
253848
forskning
2016-02-03T13:10:00.000Z
no

Prosjekt

ELECTRANS - Elektrifisering av transporten: Utfordringer, mekanismer og løsninger

Elektrifisering av bilparken gjør at elektrisitetsmarkedet og transportsystemet blir mer sammenflettet. Det krever nye virkemidler og forbedret koordinering og samarbeid mellom ulike beslutningstakere og institusjoner. Vi vurderer ulike virkemidler, og undersøker ved hjelp av numeriske modeller hvordan en elektrifisering av den norske bilparken kan påvirke transportsystemet og elektrisitetsmarkedet.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Cathrine Hagem
Oppdragsgiver

Norges forskningsråd, samt finansiering fra næringslivet; EnergiNorge, Statkraft Energi AS, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen vegdirektoratet, Ringeriks-Kraft AS

Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Når drivstoffet er strøm istedenfor bensin eller diesel, reduseres luftforurensingen per kjørte kilometer, men på den andre siden blir det også billigere å kjøre bilen. Det kan føre til mer bilbruk og dermed økte kostnader for samfunnet i form av kø, ulykker og veislitasje. Ladning av bilene kan også føre til økt belastning på el-nettet. Vi vurderer ulikevirkemiddelpakker som kan minimere de samfunnsøkonomiske kostnadene ved en elektrifisering av bilparken.

En vellykket elektrifisering av bilparken krever koordinering av tiltak og samarbeid på tvers av sektorer og institusjoner. Det kan derfor være vanskelig å få realisert den beste kombinasjonen av virkemidler. Vi identifiserer ulike barrierer for samarbeid, og vurderer hvordan de kan omgås.

Vi lager scenarier for hvordan elektrifisering av bilparken i Norge kan påvirke elektrisitetsmarkedet og transportsektoren, avhengig av teknologisk utvikling og bruk av offentlige virkemidler. Disse numeriske studiene gjøres gjennom å sammenkoble transportmarkedsmodeller med en energimarkedsmodell.

Vi vurderer hvordan klimapolitikken i Norge og EU påvirker overgangen til elbiler og gevinstene av overgangen.

 

Forskerpartnere

Institute of Transport Economics (TØI)

 

Ragnar Frisch Centre for Economic Research (Frisch Centre)

 

KU Leuven, Belgium

 

Handelshøyskolen, NMBU (HH)

 

Næringslivspartnere

 

Aktiviteter

  • April 2016: Kick-off seminar med brukerpartnere
  • Mai 2017: Brukerseminar / workshop med brukerpartnere

 

Publikasjoner

2016

Kristoffersen, M. 2016. Compatibility Choice In the Electric Vehicle - and Charging Market. Master of Philosophy in Economics, Department of Economics, University of Oslo, November 2016.

2017

Greaker, M. og M. Kristoffersen. 2017. Ladning av elbiler- bør vi godta flere standarder. Samfunnsøkonomen 4, 67-77.

2018

Wangsness, P. B. (2018). How to road price in a world with electric vehicles and government budget constraints. School of Economics and Business Working Paper No. 1/2018. Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norway.

Wangsness,P. B., S Proost and K L. Rødseth (2018). Vehicle choices and urban transport externalities. Are Norwegian policy makers getting it right? School of Economics and Business Working Paper No. 2/2018. Norwegian University of Life Sciences, Norway.

Greaker, M., 2018. EU and the Electric vehicle – mutual love? EAERE Magazine no. 1, Spring, 14-18

Wangsness, P., 2018. How to road price in a world with electric vehicles and government budget constraints. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 65, 635-657.

2019

Wangsness, P. B., S Proost and K L. Rødseth (2019). Optimal policies for electromobility: Joint assessment of transport and electricity distribution costs in Norway. School of Economics and Business Working Paper No. 1/2019. Norwegian University of Life Sciences, Norway.

Greaker, M., C. Hagem og S. Proost (2019). Vehicle-to-Grid: Impacts on the electricity market and consumer cost of electric vehicles, Discussion paper 903, Statistics Norway.

 

Foredrag/innlegg rettet mot Forskersamfunnet

2016

Proost, S. 2016. Benefits to the Majority From Universal Service, Presentasjon på SSB’s forskningsseminar, 15.11.2016.

Proost, S. 2016. How "efficient" are intercity railway prices and frequencies in Europe? Presentasjon på TØIs forskerseminar, 14. 11.2016, TØI.

2017

Greaker, M, 2017. Charging of electric cars: Should we accept several standards?, presentasjon på CREE seminar 27. Oktober, Oslo

Greaker, M, 2017. Charging of electric cars: Should we accept several standards?, presentasjon på Third international workshop: the energy transition in land transportation, arranger hos Ecole Normale Supérieure, Paris, 9-10 november.

Wangsness, P., 2017. «The ever-changing first-best solutions in transport and energy markets – introducing EVs to the mix», presentasjon på Forskermøtet i regi av Samfunnsøkonomisk forening, Oslo Business School, 3-4 januar.

Wangsness, P., 2017. «First‐ and Second‐Best policies for electric and fossil fueled cars», presentasjon på International Transport Economics Asscoation konferanse, arranger hos Faculty of Economics and Business Universitat, De Barcelona, 21-23 juni.

Proost, S. 2017. “Electric vehicles and urban transport externalities – is Norway a good example?”, presentasjon på Third international workshop: the energy transition in land transportation, arranger hos Ecole Normale Supérieure, Paris, 9-10 november.

Ramjerdi, F. 2017. Demand for electric vehicle, the case of Norway, presented at workshop on discrete choice models. June 22-24, 2017, Lausanne

2018

Hagem, C. Optimal battery size for EV and storage services to the grid, Presented at NAERE workshop 12-13 April 2018, Bergen

Hagem, C. Optimal battery size for EV and storage services to the grid, presented at Workshop on “Present Energy Transitions: The multiple dimensions of energy scarcity and current risks”. Holmen Fjordhotell, Oslo, Norway, April 23-25, 2018.

Hagem, C. Electric Vehicles (EVs) and storage services to the grid, Presented by Cathrine Hagem at SSB seminar Holmen Fjordhotell, Oslo, Norway, May 3-4, 2018

Wangsness, P., 2018. «How electric do you want the future to be? Electric vehicles in urban transport policies», presentasjon på Forskermøtet i regi av Samfunnsøkonomisk forening, NHH, 3-4 januar.

Wangsness, P., 2018. «Vehicle choices and urban transport externalities. Are Norwegian policy makers getting it right?», presentasjon på Workshop on “Present Energy Transitions: The multiple dimensions of energy scarcity and current risks”, Holmen Fjordhotell, Oslo, Norway, April 23-25, 2018.

Proost, S., Optimal battery size for electric vehicles, presentation at Chalmers University, Goteborg, April 19, 2018

Proost, S., “Electric vehicles and urban transport externalities – is Norway a good example?” presented at World Conference of Transport Economists, Hong Kong, June 2018

Proost,S.  Optimal battery size for electric vehicles, presentation at JRC (EC) in Sevilla, Sept 5, 2018

Proost, S., “Electric vehicles and urban transport externalities – is Norway a good example?” in Sevilla, Sept 5, 2018

Greaker, M.  (2018). Charging of EVs: Does the diversity of standards prolong the life of the gasoline car? Manuscript; to be presented at the World Conference of Environmental and Resource Economics in Gothenburg, June 2018.

Wangsness, P. B., 2018. «Vehicle choices and urban transport externalities. Are Norwegian policy makers getting it right?», presentasjon på International Association for Energy Economics konferanse “41st IAEE International Conference, Groningen, Nederland, Juni 10-13, 2018.

Wangsness, P. B., 2018. «Vehicle choices and urban transport externalities. Are Norwegian policy makers getting it right?», presentasjon på International Conference on Mobility Challenges, Paris, Frankrike, Desember 6-7, 2018.

2019

Wangsness, P. B. «Coordinated energy and transport policies for electromobility: The case of Norway», presentasjon på Forskermøtet i regi av Samfunnsøkonomisk forening, NHH, 7-8 januar.

Proost, S., What role for electric cars in the decarbonisation of EU cars? , presentation at CES-IFO, Munich, January 22, 2019

Proost, S. What role for electric cars in the decarbonisation of EU cars? , presentation at VTI – KTH, Stockholm, March 20, 2019

Proost, S. What role for electric cars in the decarbonisation of EU cars? , presentation at Konjunkturinstitutet, Stockholm, March 21, 2019

Nævdal, E.: How fast should the transition to an emission-free transport sector be?, Bergen Economics of Energy, Environment and Resources Conference (BEEER), NHH, 20-21 May 2019

 

Foredrag/innlegg rettet mot brukere

2016

Greaker, M., 2016. Utfordringer ved elektrifisering av privat veitransport – identifisering av behov for nye reguleringer, innlegg på Kick-off møtet I ELECTRANS, 05.04. 2016 i Statistisk sentralbyrå.

Greaker, M., 2016. Bærekraftig drivstoff for luftfart. Forberedt kommentar på CREEs Dialogseminar 08.12.2016.

Hagem, C., 2016. Electrification of Transport: Challenges, mechanism and solutions (ELECTRANS), innlegg på Kick-off møtet I ELECTRANS, 05.04. 2016 i Statistisk sentralbyrå.

Hagem, C., 2016. Electrification of Transport: Challenges, Mechanism and Solutions (ELECTRANS), Presentasjon på NFRs Energiforskningskonferanse, 26. 05. 2016.

Hagem, C., 2016. Hva betyr elbiler for strømnettet? Forberedt kommentar på CREEs Dialogseminar 08.12.2016.

Kittelsen, S. og S. Flügel, 2016. Kobling av energi- og transportmodeller

- WP3 i ELECTRANS, innlegg på Kick-off møtet I ELECTRANS, 05.04. 2016 i Statistisk sentralbyrå.

Kverndokk, S., 2016. EU-wide climate policies and the electrification of transport in Norway, innlegg på Kick-off møtet I ELECTRANS, 05.04. 2016 i Statistisk sentralbyrå.

Kverndokk, S., 2016. Kommentarer til Miljødirektoratet: Tiltakskostnader for elbil. Forberedt kommentar på CREEs Dialogseminar 08.12.2016.

Olsen, S., 2016. Realistic domestic policies for integrated electricity and transport markets, innlegg på Kick-off møtet I ELECTRANS, 05.04. 2016 i Statistisk sentralbyrå.

Rosendahl, K. E., 2016. Biodrivstoff - kommentar. Forberedt kommentar på CREEs Dialogseminar 08.12.2016.

Wangsness, P., 2016. «The ever-changing first-best solutions in transport and energy markets – introducing EVs to the mix», presentasjon i gruppediskusjon med politisk avdeling i NAF, 04.10.2016.

2017

Kristoffersen, M. 2017. Presentasjon av Masteroppgaven “Compatibility Choice In the Electric Vehicle - and Charging Market”. Forskningsrådets Site Visit på CREE.

Greaker, M. 2017. Ladestandarder for El biler. Presentasjon på ELECTRANS brukerseminar 09.05.2017

Wangsness, P., 2017. Barrierer mot veiprising. Presentasjon på ELECTRANS brukerseminar 09.05.2017

Greaker, M. 2017. Marked for Elbillading. Presentasjon på IAEEs (Norsk forening for energiøkonomi) fagseminar 20.09.2017

2018

Wangsness, P. B., 2018. «Elbiler, klimamål og nullvekstmål». Presentasjon på faglunsj «Bylunsj» hos Vegdirektoratet 20.06.2018

Wangsness, P. B., 2018. «Elbiler, klimamål og nullvekstmål». Presentasjon på faglunsj «Forskning til lunsj» hos Vegvesenet Region Øst / Oslopakke3 20.09.2018

Wangsness, P. B. , 2018. «Elbiler, klimamål og nullvekstmål». Presentasjon på faglunsj «Forskning til lunsj» hos FME MoZees (Mobility Zero Emission Energy Systems) 21.09.2018

Wangsness, P.B.,, 2018. «Elbiler, klimamål og nullvekstmål». Presentasjon på faglunsj «Forskning til lunsj» hos Samferdselsdepartementet 25.09.2018

Wangsness, P. B. , 2018. «Elbiler, klimamål og nullvekstmål». Presentasjon på ELECTRANS brukerseminar 30.10.2018

Steinsland, C., 2018. «Det norske transportmodellsystemet og tilpasning til elbiler». Presentasjon på ELECTRANS brukerseminar 30.10.2018Greaker, M. «Elbilbatteriers mulighet for tilbakesalg av strøm til elektrisitetsmarkedet og implikasjoner for optimal batteristørrelse». Innlegg på Norsk forening for energiøkonomis seminar om Elektrifisering av transportsektoren – hva har fungert til nå og hvordan utnytte mulighetene videre? ,Torsdag 13. desember 2018.

Kittelsen, S, S. Gaure, E. Nævdal og F.R. Aune. «Tilpasning av Libemod til problemstillinger i Electrans», innlegg på Electrans brukerseminar  30.10.2018 i Statistisk sentralbyrå.

Kverndokk, S., J. Hovi og E. Figenbaum: «Hvordan påvirkes de som kjører bensin og dieselbil av politikken for å fremme elbiler?» innlegg på Electrans brukerseminar  30.10.2018 i Statistisk sentralbyrå.

2019

Greaker, M. «Standarisering av ladestasjoner og utbredelse av elbiler», CREE-CICEP brukerseminar 25 april, Litteraturhuset

Wangsness, P. B.«Optimal policies for electromobility: Joint assessment of transport and electricity distribution costs in Norway». Presentasjon på Energiforskningskonferansen som en del av Formidlingskonkurransen for PhD-studenter, arrangert av Forskningsrådet, 21 mai.

 

Seminarer

2016

Kick-off seminar ELECTRANS, 05.04. 2016

2017

ELECTRANS brukerseminar 09.05.2017

2018

ELECTRANS brukerseminar. 30.10.2018

 

I media

2017

Bladet Motor: For mye gulrøtter i elbilpolitikken

 

 

 

Kontakt