Prisfølsomheten i etterspørselen etter elektrisk kraft: En dekomponering av generelle likevektseffekter

Språk
Norsk
Kategori
Bidrag i offentlig utredning eller melding
Kilde
NOU
Publisert
Nummer
11
Forfattere
Erling Holmøy
, Birger Strøm
, Ø. Olsen