Norsk økonomi og olje gjennom 100 år

Språk
Norsk
Kategori
Norsk tidsskriftartikkel
Kilde
Samfunnsøkonomen
Publisert
Volum
62
Nummer
6
Forfattere
Torbjørn Eika
, Ø. Olsen