Er det noen fremtid for CDM-ordningen?

Les artikkel i fulltekst
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/178050/Hagem%20Holtsmark%20S%C3%98-5-2008%20S%2010-18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Språk
Norsk
Kategori
Norsk tidsskriftartikkel
Kilde
Samfunnsøkonomen
Publisert
Volum
62
Nummer
5
Sider
10-18