Does oilrig activity react to oil price changes? An empirical investigation

Språk
Engelsk
Kategori
Internasjonal tidsskriftartikkel
Kilde
Energy Economics
Publisert
Volum
30
Sider
371-396
Forfattere
G.B. Ringlund
, Knut Einar Rosendahl
, Terje Skjerpen