Beregninger av økonomiske konsekvenser av ulike klimapolitiske scenarioer

Les artikkel i fulltekst
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/NOUer/2007/NOU-2007-8/15.html?id=478172
Språk
Norsk
Kategori
Bidrag i offentlig utredning eller melding
Kilde
NOU
Utgiver
Finansdepartementet
Publisert
Nummer
8
By, land
Oslo