Arbeidstidsønsker i småbarnsfasen. Hvordan tolke ønsker om kortere arbeidstid

Språk
Norsk
Kategori
Norsk tidsskriftartikkel
Kilde
Sosiologisk tidsskrift
Publisert
Volum
15
Nummer
1
Sider
29-53