Arbeidsmarkedsmobilitet og framveksten av kunnskapsbasert tjenesteyting

Språk
Norsk
Kategori
Bokkapittel
Kilde
Storbyene i kunnskapsøkonomien. Arena for kunnskapsdeling og nyskaping
Utgiver
Scandinavian Academic Press (Spartacus Forlag)
Publisert
Sider
135-165
Redaktør
E. Vatne