Publikasjon

Discussion Papers no. 814

Increasingly stable or more stressful?

Children and union dissolution across four decades: Evidence from Norway

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen