126331
126331
forskning
2013-06-27T13:59:00.000Z
no

Prosjekt

Nye familiemønstre – nye utfordringer for velferdspolitikken

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Turid Noack
Samarbeidspartnere
Universitetet i Stockholm
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Prosjektperiode
01.07.2005 - 31.12.2009
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

Prosjektet består av to delprosjekter. Det ene utnytter data fra intervjuundersøkelsen Fremtidsplaner, familie og samliv 2003. Her er det et utstrakt samarbeid med en svensk forsker og i flere av analysene inngår også et tilsvarende svensk datasett. En sentral målsetting for prosjektet har vært å studere forskjeller mellom ekteskap og samboerskap og overgangen fra samboerskap til ekteskap.

Det andre delprosjektet anvender registerdata i første rekke det såkalte Parregisteret. Dette registeret omfatter samboere og gifte med felles barn født etter 1.1.1987. Her er det utført analyser av hvordan stabiliteten i de ulike samlivsformene har utviklet seg over tid og hvilke faktorer som påvirker samlivsbrudd i henholdsvis ekteskap og samboerskap.

Prosjektet omfatter også et eget doktorgradsprosjekt ”Om, når og med hvem? Sosiale ulikheter i samliv i Norge”.

Publisert forskning

Kontakt