241320
241320
forskning
2015-09-30T10:53:00.000Z
no

Prosjekt

Changing families and the gender revolution

Prosjektet studerer endringer i samlivsstruktur, spesialisering i familien og fruktbarhet og samspillet mellom de tre. Hvem som etablerer seg i samliv og hvem som blir partner med hvem påvirker spesialiseringen i familien. Dette påvirker fruktbarheten som på sin side også kan påvirke spesialiseringen i familien. Analyser av samlivsetablering er viktig for analyser av spesialisering i familien og fruktbarhet.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Trude Lappegård
Samarbeidspartnere

Hege Kitterød, ISF

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd (236926)

Prosjektperiode
1. januar 2015-31. desember 2018
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Utdypende beskrivelse av prosjektet finner du på de engelske prosjektsidene 

Publikasjoner

Wiik, Kenneth Aarskaug and Jennifer Holland. 2015. «Partner choice and timing of first marriage among children of immigrants in Norway and Sweden». Discussion Paper #810, Statistics Norway.

Goldscheider, Frances, Eva Bernhardt and Trude Lappegård. 2015. «The Gender Revolution: Theoretical Framework for Understanding New Family-Demographic Behavior». Population and Development Review 41(2): 207-239.

 

 

Kontakt