139280
139280
forskning
2013-09-18T11:01:00.000Z
no

Italienske menn bor hjemme lenger

Unge kvinner og menn har svært forskjellig husholdstilknytning i Italia og Norge. Italienere bor mye oftere hjemme hos mor og far mens nordmenn oftere bor alene eller i samliv.

Italia og Norge representerer ytterkantene i Europa når det gjelder husholdstilknytning blant unge voksne. Italienere i alderen 20-39 år bor mye lenger hjemme hos foreldrene sine enn norske kvinner og menn på samme alder. Nordmenn bor oftere alene eller i samliv enn italienerne. I begge land bor menn oftere hos mor og far og kvinner oftere i samliv.

Dette fremgår av rapporten «Household affiliation of young adults in Italy and Norway: The significance of gender, sociocultural background, work and money» av SSB-forsker Randi Kjeldstad og professor Tindara Addabbo (University of Modena and Reggio Emilia, Italia). Forskerne har analysert italienske og norske kvinners og menns tilknytning til tre ulike husholdstyper: å bo i foreldrehjemmet, å bo alene (eller i bofellesskap med andre enslige) og å leve i samliv (ekteskap og samboerskap).

Makroøkonomiske og kulturelle forskjeller mellom landene utgjør en viktig ramme, men analysen fokuserer primært på sosiokulturelle og økonomiske kjennetegn på individnivå samt betydningen av kjønn.

Mens det å ha avsluttet utdanningen og oppnådd permanent sysselsetting er en viktig forutsetning for å forlate foreldrehjemmet for unge italienere, spesielt for unge italienske menn, etablerer unge norske menn og kvinner seg i eget hushold etter 20-års alder, stort sett uavhengig av utdanning og yrkesdeltaking. Å være arbeidsløs reduserer imidlertid sannsynligheten for å leve i samliv i begge land før fylte 40 år. Kronisk sykdom øker sannsynligheten for å bo med foreldre i Italia og alene i Norge.

Undersøkelsen er basert på tall fra 2007, som var et økonomisk relativt stabilt år i begge land.

Kontakt