118373
118373
forskning
2013-06-07T11:40:00.000Z
no

Pål Boug

Akademisk grad
MSc in economics, University of Warwick
Stilling
Forsker I
Telefon
40902489
Mobil
92237717
E-post
Pal.Boug@ssb.no
Last ned cv (171 KB)

Om Pål Boug

Jeg er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI med spesialisering i samfunnsøkonomi. I tillegg har jeg Master of Science grad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Warwick, England, og har gjennomført flere PhD-kurs i økonometri og empirisk modellering. Jeg er ansatt som forsker i gruppe for makroøkonomi i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Som prosjektleder for MODAG har jeg ansvar for gjennomføring av den løpende kontrakten mellom Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå om vedlikehold, drift og videreutvikling av modellen. Mitt forskningsfelt omfatter i første rekke empirisk modellering av prisdannelse og faktoretterspørsel ved hjelp av tidsserieøkonometri og historiske data fra nasjonalregnskapet og annen statistikk. Noen av forskningsarbeidene er publisert i internasjonale tidsskrifter. Jeg er også delaktig i den kvartalsvise konjunkturovervåkingen av norsk økonomi.

Utvalgte publikasjoner

 1. Boug P., Cappelen Å. og A. Rygh-Swensen (2016): Inflation dynamics in a small open economy, Scandinavian Journal of Economics
  Forfattere
  Pål Boug
  Ådne Cappelen
  A. Rygh-Swensen
 2. Calculating the real return of a sovereign wealth fund, revidert versjon av DP 775 akseptert mai 2016 i Canadian Journal of Economics
  Forfattere
  Andreas Benedictow, Pål Boug
 3. Boug P., Cappelen Å. og Eika T.(2013): Exchange rate pass-through in a small open economy: the importance of the distribution sector, Open Economies Review, 24 5, 853-879
  Forfattere
  Pål Boug
  Ådne Cappelen
  Torbjørn Eika
 4. og Boug P.(2012): Trade liberalisation and exchange rate pass-through: the case of textiles and wearing apparels, Empirical Economics
  Forfattere
  Pål Boug
 5. Boug P., Cappelen Å. og (2010): The new Keynesian Phillips curve revisited, Journal of Economic Dynamics & Control, 34, 858-874
  Forfattere
  Pål Boug
  Ådne Cappelen
 6. Boug P. og Fagereng A.(2010): Exchange rate volatility and export performance: A cointegrated VAR approach, Applied Economics, 42, 851-864
  Forfattere
  Pål Boug
  Andreas Fagereng
 7. Boug P., Cappelen Å. og (2006): Expectations and regime robustness in price formation: Evidence from vector autoregressive models and recursive methods, Empirical Economics, 31 4, 821-845
  Forfattere
  Pål Boug
  Ådne Cappelen
 8. E. Berg, S. Kverndokk og Boug P. (2001): Norwegian gas sales and the impacts on European CO2 emissions, Energy Economics, 23, 427-456
  Forfattere
  E. Berg
  S. Kverndokk
  Pål Boug
 9. Modelling OPEC behaviour: theory and evidence
  Forfattere
  Pål Boug, Ådne Cappelen, Anders Rygh Swensen
 10. The New Keynesian Phillips Curve for a Small Open Economy
  Forfattere
  Pål Boug, Ådne Cappelen, Anders Rygh Swensen
 11. The Demand for Labour and the Lucas Critique. Evidence from Norwegian Manufacturing
  Forfattere
  Pål Boug
 12. Financial Deregulation and Consumer Behavior: the Norwegian Experience
  Forfattere
  Pål Boug, Per Anton Mork, Trond Tjemsland
 13. MODAG - En makroøkonomisk modell for norsk økonomi
  Forfattere
  Pål Boug, Yngve Dyvi