Profilbilde av Lars Lindholt

Lars Lindholt

Trykk på ønsket bilde for å åpne høyoppløselig versjon.

Kort om

Mitt hovedforskningsfelt har vært olje- og gassmarkedene, med spesiell fokus på de cirkumpolare nordområdene og norsk sokkel. Jeg har også studert fornybare naturressurser, da med spesielt fokus på fiskeriene. Innenfor miljøfeltet er det klimaproblemet og bruk av fossile brensler jeg har arbeidet med. Jeg er også delaktig i den kvartalsvise konjunkturovervåkingen av norsk økonomi i tilknytning til utviklingen på oljemarkedet.