118469
118469
forskning
2013-06-07T11:44:00.000Z
no

Lars Johannessen Kirkebøen

Akademisk grad
PhD
Stilling
Forsker
Telefon
99003157
Mobil
99003157
E-post
lars.johannessen.kirkeboen@ssb.no
Last ned cv (193 KB)

Om Lars Johannessen Kirkebøen

Jeg har forsket blant annet på sammenhengene mellom utdanningsvalg og inntekt, effekter av fedrekvote, og effekter forskjellige tiltak i skolen har hatt på skoleresultater og gjennomføring av grunnopplæring. Jeg har ledet eller bidratt til en rekke forskningsprosjekter, og har publisert artikler i ledende internasjonale tidsskrifter.

For tiden forsker jeg på valg av høyere utdanning, forskjeller mellom skoler i bidrag til elevers læring og effekter av tiltak i skolen, samt på framskrevet tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft fordelt på utdanning.

Jeg satt i EVU-utvalget: https://www.kompetansenorge.no/evu

Utvalgte publikasjoner listet under, fullstendig publikasjonsliste finnes i CV.

Cristin:  https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=6375 

Google scholar: https://scholar.google.no/citations?user=dIVp9KEAAAAJ&hl=no&oi=ao

Utvalgte publikasjoner

 1. Kirkebøen L.J., Leuven E. og Mogstad M.(2016): Field of Study, Earnings, and Self-Selection, Quarterly Journal of Economics
  Forfattere
  Lars Johannessen Kirkebøen
  Edwin Leuven
  Magne Mogstad
 2. S. Cools, J. Fiva og Kirkebøen L.J. (2015): The Effects of Paternity Leave on Parents and Children, Scandinavian Journal of Economics, 117 3, 801-828
  Forfattere
  S. Cools
  J. Fiva
  Lars Johannessen Kirkebøen
 3. Gunnes T., Kirkebøen L.J. og Rønning M.(2013): Financial Incentives and Study Duration in Higher Education, Labour Economics, 25, 1-11
  Forfattere
  Trude Gunnes
  Lars Johannessen Kirkebøen
  Marte Rønning
 4. J.H. Fiva og Kirkebøen L.J. (2011): Information Shocks and the Dynamics of the Housing Market, Scandinavian Journal of Economics, 113 3, 525-552
  Forfattere
  J.H. Fiva
  Lars Johannessen Kirkebøen
 5. Do Funds for More Teachers Improve Student Outcomes?
  Forfattere
  Nicolai T. Borgen, Lars J. Kirkebøen, Andreas Kotsadam og Oddbjørn Raaum
 6. School value-added and long-term student outcomes
  Forfattere
  Lars J. Kirkebøen
 7. Didactic methods and small-group instruction for low-performing adolescents in mathematics: Results from a randomized controlled trial
  Forfattere
  Lars J. Kirkebøen, Trude Gunnes, Lena Lindenskov og Marte Rønning
 8. College as a Marriage Market
  Forfattere
  Lars Kirkebøen, Edwin Leuven og Magne Mogstad
 9. Målrettet og tilrettelagt matematikkundervisning for elever som presterer svakt i matematikk
  Forfattere
  Mathilde Bjørnset, Trude Gunnes, Marianne Takvam Kindt, Lars J. Kirkebøen, Lena Lindenskov, Jon Rogstad og Marte Rønning
 10. Fullføring av videregående opplæring og effekter av tiltak mot frafall
  Forfattere
  Ingrid Huitfeldt, Lars J. Kirkebøen, Susann Strømsvåg, Gaute Eielsen og Marte Rønning
 11. Effekter av satsing på økt lærertetthet
  Forfattere
  Lars J. Kirkebøen, Andreas Kotsadam, Oddbjørn Raaum, Silje Andresen og Jon Rogstad
 12. Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen?
  Forfattere
  Kjartan Steffensen, Rachel Ekren, Oda O. Zachrisen og Lars J. Kirkebøen
 13. Effektevaluering av intensivopplæringen i overgangsprosjektet, Ny GIV : Første delrapport
  Forfattere
  Gaute Eielsen, Lars J. Kirkebøen, Edwin Leuven, Marte Rønning og Oddbjørn Raaum
 14. Realfagkompetanse fra videregående opplæring og søkning til høyere utdanning, Rapport 2007/30
  Forfattere
  Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen, Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm
 15. Karakterpraksis i grunnskoler. Sammenheng mellom standpunkt- og eksamenskarakterer, Rapport 2011/04
  Forfattere
  Taryn Ann Galloway, Lars J. Kirkebøen, Marte Rønning
 16. Value added-indikatorer. Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skoler?
  Forfattere
  Torbjørn Hægeland, Lars Kirkebøen, Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum
 17. Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper, Rapport 2010/43
  Forfattere
  Lars J. Kirkebøen

Forskningsfelt