118469
118469
forskning
2013-06-07T11:44:00.000Z
no

Lars Johannessen Kirkebøen

Akademisk grad
PhD
Stilling
Forsker
Telefon
99003157
Mobil
99003157
E-post
lars.johannessen.kirkeboen@ssb.no
Last ned cv (182 KB)

Om Lars Johannessen Kirkebøen

Jeg har forsket blant annet på sammenhengene mellom utdanningsvalg og inntekt, effekter av fedrekvote, og effekter forskjellige tiltak i skolen har hatt på skoleresultater og gjennomføring av grunnopplæring. Jeg har ledet eller bidratt til en rekke forskningsprosjekter, og har publisert artikler i ledende internasjonale tidsskrifter.

For tiden forsker jeg på valg av høyere utdanning, forskjeller mellom skoler i bidrag til elevers læring og effekter av tiltak i skolen.

Jeg satt i EVU-utvalget: https://www.kompetansenorge.no/evu

Utvalgte publikasjoner listet under, fullstendig publikasjonsliste finnes i CV.

Google scholar: https://scholar.google.no/citations?user=dIVp9KEAAAAJ&hl=no&oi=ao

Utvalgte publikasjoner

 1. Kirkebøen L.J., Leuven E. og Mogstad M.(2016): Field of Study, Earnings, and Self-Selection, Quarterly Journal of Economics
  Forfattere
  Lars Johannessen Kirkebøen
  Edwin Leuven
  Magne Mogstad
 2. S. Cools, J. Fiva og Kirkebøen L.J. (2015): The Effects of Paternity Leave on Parents and Children, Scandinavian Journal of Economics, 117 3, 801-828
  Forfattere
  S. Cools
  J. Fiva
  Lars Johannessen Kirkebøen
 3. Gunnes T., Kirkebøen L.J. og Rønning M.(2013): Financial Incentives and Study Duration in Higher Education, Labour Economics, 25, 1-11
  Forfattere
  Trude Gunnes
  Lars Johannessen Kirkebøen
  Marte Rønning
 4. J.H. Fiva og Kirkebøen L.J. (2011): Information Shocks and the Dynamics of the Housing Market, Scandinavian Journal of Economics, 113 3, 525-552
  Forfattere
  J.H. Fiva
  Lars Johannessen Kirkebøen
 5. Preferences for lifetime earnings, earnings risk and nonpecuniary attributes in choice of higher education, Discussion Papers 725
  Forfattere
  Lars Johannessen Kirkebøen
 6. Causal effects of paternity leave on children and parents, Discussion paper 657
  Forfattere
  Sara Cools, Jon H. Fiva, Lars Johannessen Kirkebøen
 7. Why children of college graduates outperform their schoolmates. A study of cousins and adoptees, Discussion paper 628
  Forfattere
  Torbjørn Hægeland, Lars Johannessen Kirkebøen, Oddbjørn Raaum, Kjell G. Salvanes
 8. Marks across lower secondary schools in Norway: What can be explained by the composition of pupils and school resources?, Reports 2004/11
  Forfattere
  Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen, Oddbjørn Raaum, Kjell G. Salvanes
 9. Fullføring av videregående opplæring og effekter av tiltak mot frafall
  Forfattere
  Ingrid Huitfeldt, Lars J. Kirkebøen, Susann Strømsvåg, Gaute Eielsen og Marte Rønning
 10. Effekter av satsing på økt lærertetthet
  Forfattere
  Lars J. Kirkebøen, Andreas Kotsadam, Oddbjørn Raaum, Silje Andresen og Jon Rogstad
 11. Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen?
  Forfattere
  Kjartan Steffensen, Rachel Ekren, Oda O. Zachrisen og Lars J. Kirkebøen
 12. Effektevaluering av intensivopplæringen i overgangsprosjektet, Ny GIV : Første delrapport
  Forfattere
  Gaute Eielsen, Lars J. Kirkebøen, Edwin Leuven, Marte Rønning og Oddbjørn Raaum
 13. Realfagkompetanse fra videregående opplæring og søkning til høyere utdanning, Rapport 2007/30
  Forfattere
  Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen, Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm
 14. Karakterpraksis i grunnskoler. Sammenheng mellom standpunkt- og eksamenskarakterer, Rapport 2011/04
  Forfattere
  Taryn Ann Galloway, Lars J. Kirkebøen, Marte Rønning
 15. Value added-indikatorer. Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skoler?
  Forfattere
  Torbjørn Hægeland, Lars Kirkebøen, Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum
 16. Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper, Rapport 2010/43
  Forfattere
  Lars J. Kirkebøen
 17. Høyt utdannede tjener mer over livsløpet, Økonomiske analyser 5/2010
  Forfattere
  Lars J. Kirkebøen

Forskningsfelt