Statistikkområde

Energi og industri: Olje og gass

Alt innhold for delområdet olje og gass

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  I januar enda samla sal av petroleumsprodukt på 485 millionar liter, ein nedgang på 13,4 prosent samanlikna med same månad i fjor.

  Artikkel
 • Solid prisvekst i PPI ved årets start

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 5,3 prosent i januar. En økning i prisene på flere energivarer bidro sterkt til denne oppgangen. Strømprisene hadde den prosentvis største økningen.

  Artikkel
 • Industriproduksjonen litt ned i desember

  Norsk industriproduksjon gikk ned 0,2 prosent fra november til desember i fjor, viser sesongjusterte tall. Samlet endte nedgangen i 2020 på 3 prosent. Etter et kraftig fall i begynnelsen av koronapandemien hentet industrien seg mye inn igjen i høst.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien økte i 4. kvartal

  Industriomsetningen økte med 2,4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2020, ifølge sesongjusterte tall. Fra november til desember 2020 var det imidlertid en nedgang på 2,7 prosent.

  Artikkel
 • Nedgang i sal av drivstoff til vegtrafikken

  I desember enda samla sal av bilbensin og autodiesel på 293 millionar liter. Det er ein nedgang på 6 prosent samanlikna med same månad i 2019.

  Artikkel
 • Prisvekst i PPI ved årets slutt

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 1,6 prosent i desember. En økning i prisene på flere energivarer bidro til denne oppgangen. Prisnedgangen innen visse industrinæringer dempet oppgangen i PPI.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien øker

  Industriomsetningen økte med 1,8 prosent i tremånedersperioden september-november 2020 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, ifølge sesongjusterte tall. Fra oktober til november 2020 var det en oppgang på 2,4 prosent.

  Artikkel
 • Auke i industriproduksjonen i november

  Norsk industriproduksjon hadde ein auke på 1,5 prosent frå oktober til november 2020, viser sesongjusterte tal. I perioden september-november var det ein auke på heile 3 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode. Dermed fortset oppgangen ein...

  Artikkel
 • Nedgang i bensinsalet

  I november vart det selt 67 millionar liter bilbensin, 9 millionar liter mindre enn i same månad i fjor. Det svarar til ein nedgang på 11,8 prosent.

  Artikkel
 • Lavere inntekter og høyere kostnader for utvinningsnæringene

  Produksjonsverdien innen norsk olje- og gassvirksomhet stuper etter oppturen i 2018. Lavere olje- og gasspriser, kombinert med stadig lavere produksjonsvolum, får selskap av høyere vareinnsats når bearbeidingsverdien faller dramatisk i 2019.

  Artikkel
 • Prisoppgang på olje og gass

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 4,5 prosent i november. Prisoppgang på utvinning av råolje og naturgass var det viktigste bidraget sammen med raffinerte petroleumsprodukter.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien øker

  Industriomsetningen økte med 1,7 prosent i perioden august – oktober 2020 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra september til oktober 2020 var det også en oppgang, her på 1,8 prosent for industrien samlet sett.

  Artikkel
 • Moderat vekst i industriproduksjonen i oktober

  Norsk industriproduksjon hadde en økning på 0,6 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. I perioden august-oktober 2020 hadde industriproduksjon en sterk vekst på 4,2 prosent sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Til tr...

  Artikkel
 • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

  Rapporter 2020/45

  Petroleumsnæringens etterspørsel er svært viktig for produksjonen i Norge. Denne rapporten analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen, i tillegg til importen knyttet til aktiviteten på norsk sokkel.

  Publikasjon
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt i oktober enda på 620 millionar liter, ein nedgang på 13 prosent samanlikna med same periode i 2019.

  Artikkel