387417
/energi-og-industri/statistikker/indenergi/aar
387417
statistikk
2020-05-20T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
indenergi, Energibruk i industrien, industrinæringer, energivarer (for eksempel elektrisitet, fyringsoljer, fjernvarme), energipriser, energikostnader, kraftintensiv industri, egenprodusert energi, innkjøpt energi, egentilvirket energiEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
true

Energibruk i industrien

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

80 660

GWh totalt energiforbruk i norsk industri og bergverk i 2019

Energibruk og kostnader for bedrifter i industri og bergverk1
Total energibrukEnergikostnader
GWhProsentMill.krProsent
201922018 - 2019201922018 - 2019
1Publisert på bakgrunn av SN07.
2Foreløpige tall.
05,07,08,09.9,10-33 Industri og bergverk80 6600,024 4550,0
05,07,08,09.9 Bergverk1 217-14,2906-9,4
10-33 Industri79 4430,223 5490,4
10-12 Nærings- og nytelsesmidler5 0035,52 9015,0
16 Trelast- og trevareindustri2 2264,95403,4
17 Papir- og papirvareindustri5 402-0,31 385-14,6
19-21 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri26 0370,54 932-6,6
22-23 Gummi-, plast- og mineralsk industri4 647-2,41 591-6,9
24 Metallindustri32 998-1,79 9292,5
13-15,18,25-33 Annen industriproduksjon3 13013,32 27121,8

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Energibruk for bedrifter i industri og bergverk. Oversikt. Foreløpige tall.

Energibruk for bedrifter i industri og bergverk. Oversikt. Foreløpige tall.1
2019
Energibruk (M1)Energibruk (GWh)Andel i prosentEnergikostnader (mill. kr)Energipriser (kr/M1 og øre/M1)Energipriser (øre/kWh)
1Hjelpeavdelinger samt bedrifter innenfor oljeutvinning er holdt utenfor.
2Inkludert tilfeldig kraft og nettleie.
3Kull og koks brukt som reduksjonsmiddel i produksjonsprosessen er betraktet som brensel i energibalansen og er inkludert i statistikken fra 2003. Kostnader er inkludert fra 2011.
4Inkl. petrolkoks benyttet som reduksjonsmiddel i produksjonsprosessen.
Totalt energibruk (M1 = GWh ).80 660100,0...
 
Innkjøpt energi (M1 = GWh ).66 56282,524 455.36,7
Elektrisk kraft (M1 = GWh )245 98845 98857,017 18837,437,4
Petroleumsprodukter (ekskl. til transport) (M1 = tonn )200 3272 3092,91 4987 47864,9
Parafin (M1 = tonn )2 110272411 37488,9
Lette fyringsoljer (M1 = tonn )38 3724633509 12175,6
Tungdestillater (M1 = tonn )7 36888354 75039,8
Tunge fyringsoljer (M1 = tonn )7 08580334 65841,3
Spillolje (M1 = tonn )47 0704711062 25222,5
Anleggsdiesel (avgiftsfri) diesel (M1 = tonn )98 3221 1809509 66280,5
Gass (M1 = GWh )6 5926 5928,22 134.32,4
Flytende propan og butan (M1 = tonn )185 1592 3729425 08839,7
Flytende naturgass (LNG) (M1 = tonn )143 1871 9337154 99337,0
Naturgass (i gassform) (M1 = 1 000 Sm3 )157 2181 5424032 56326,1
Brenngass (M1 = tonn )31 894443123762,7
CO-gass (M1 = GWh )2082084421,221,2
Annen innkjøpt gass (M1 = GWh ).....
Kullprodukter (M1 = tonn )31 042 7888 81910,92 4052 30627,3
Steinkull, briketter (brukt brensel) (M1 = tonn )387 2026817990611,6
Koks og halvkoks av kull (brukt brensel) (M1 = tonn )318 374146723 91949,3
Steinkull, briketter (brukt reduksjonsmiddel) (M1 = tonn )3605 1914 7241 0251 69421,7
Koks og halvkoks av kul (brukt reduksjonsmiddel)l (M1 = tonn )3332 0212 6301 0373 12339,4
Petrolkoks (brukt brensel og reduksjonsmiddel) (M1 = tonn )3439 7933871022 56326,4
Trekull (brukt brensel og reduksjonsmiddel) (M1 = tonn )32 404253902 77735,6
Damp og fjernvarme (M1 = GWh )1 5001 5001,953235,535,5
Damp (M1 = GWh )1 1621 16234229,429,4
Fjernvarme (M1 = GWh )33833819056,256,2
Ved, treavfall og annet biobrensel (M1 = GWh )8508500,9184.21,6
Ved og treavfall (M1 = m3 fast mål )365 15873012634517,3
Annet biobrensel (M1 = GWh )71714462462,0
Pellets (M1=tonn)6 92349131 87826,5
Petroleumsprodukter til transport (M1 = 1 000 liter )50 6365040,651510 171102,2
Bensin (M1 = 1 000 liter )1 878162412 780150,0
Autodiesel (avgiftspliktig) (M1 = 1 000 liter )34 98634941911 976120,1
Marine gassoljer (M1 = 1 000 liter )13 771139725 22851,8
Egentilvirket energi (M1 = GWh )14 09814 09817,5-..
Utvunnet fra egen bark, flis eller treavfall (M1 = m3 fast mål )909 9872 050-..
Utvunnet fra egen avlut (M1 = GWh )113113-..
Utvunnet fra annet eget avfall (M1 = GWh )823823-..
Egen elektrisitetsproduksjon (M1 = GWh )234234-..
Egen raffinerigass (M1 = GWh )..-..
Egen brenngass (M1 = GWh )..-..
Egen CO-gass (M1 = GWh )..-..
Egen naturgass (M1 = GWh ).....
Annen egentilvirket gass (M1 = GWh )..-..

Tabell 2 
Energibruk for bedrifter i industri og bergverk, etter næring og energiprodukt målt i GWh. Foreløpige tall.

Energibruk for bedrifter i industri og bergverk, etter næring og energiprodukt målt i GWh. Foreløpige tall.1
2019
Sum alle energiprodukterInnkjøpt elektrisk kraft2Innkjøpte petroleumsprodukterInnkjøpt gassInnkjøpte kullprodukter3Innkjøpt fjernvarme og dampInnkjøpt ved og avfallInnkjøpte petroleumsprodukter til transportEgentilvirket bioenergiEgentilvirket kraftEgentilvirket gass
1Publisert på bakgrunn av SN2007
2Inkludert tilfeldig kraft.
3Kull og koks brukt som reduksjonsmiddel i produksjonsprosessen er betraktet som brensel i energibalansen og er inkludert i statistikken fra 2009.
05,07,08,09.9,10-33 Industri og bergverk80 66045 9882 3096 5928 8191 5008505042 98623410 878
05,07,08,09.9 Bergverk1 21744365452---67-1-
10-33 Industri79 44345 5461 6556 5408 8191 5008504372 98623310 878
10-12 Nærings- og nytelsesmidler5 0033 0043461 084-3164916439--
16 Trelast- og trevareindustri2 2266059863-85134241 218--
17 Papirmasse, papir og papirvarer5 4023 572111324-138811 0042-
19-21 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri26 0377 7692772 8732 8208662202017614010 878
22-23 Gummi-, plast- og mineralsk industri4 6471 3144751 25093312525253822-
24 Metallindustri32 99826 9221138145 06711-2-69-
13-15,18,25-33 Annen industriproduksjon3 1302 360236133-209717411--

Tabell 3 
Energikostnader for bedrifter i industri og bergverk, etter næring og energiprodukt. Foreløpige tall.

Energikostnader for bedrifter i industri og bergverk, etter næring og energiprodukt. Foreløpige tall.1
2019
Sum alle energiprodukterInnkjøpt elektrisk kraft2Innkjøpte petroleumsprodukterInnkjøpt gassInnkjøpte kullprodukter3Innkjøpt fjernvarme og dampInnkjøpt ved og avfallInnkjøpte petroleumsprodukter til transport
1Publisert på bakgrunn av SN07.
2Inkludert tilfeldig kraft.
3Kull og koks brukt som reduksjonsmiddel i produksjonsprosessen er betraktet som brensel i energibalansen og er inkludert i statistikken fra 2009.
05,07,08,09.9,10-33 Industri og bergverk24 45517 1881 4982 1342 405532184515
05,07,08,09.9 Bergverk90627852828---72
10-33 Industri23 54916 9109702 1062 405532184443
10-12 Nærings- og nytelsesmidler2 9011 835232517-14533140
16 Trelast- og trevareindustri5403718023-251230
17 Papirmasse, papir og papirvarer1 3851 20056115-1121
19-21 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri4 9323 1051336687192425312
22-23 Gummi-, plast- og mineralsk industri1 59166819046918071662
24 Metallindustri9 9298 091832381 5069-2
13-15,18,25-33 Annen industriproduksjon2 2711 64019776-10457196

Tabell 4 
Energipriser for bedrifter i industri og bergverk, etter næring og energiprodukt målt i øre per kWh. Foreløpige tall.

Energipriser for bedrifter i industri og bergverk, etter næring og energiprodukt målt i øre per kWh. Foreløpige tall.1
2019
Sum alle energiprodukterInnkjøpt elektrisk kraft2Innkjøpte petroleumsprodukterInnkjøpt gassInnkjøpte kullprodukter3Innkjøpt fjernvarme og dampInnkjøpt ved og avfallInnkjøpte petroleumsprodukter til transport
1Publisert på bakgrunn av SN07.
2Inkludert tilfeldig kraft.
3Kull og koks brukt som reduksjonsmiddel i produksjonsprosessen er betraktet som brensel i energibalansen og er inkludert i statistikken fra 2009.
05,07,08,09.9,10-33 Industri og bergverk30,337,464,932,427,335,521,6102,2
05,07,08,09.9 Bergverk74,462,880,754,0:::107,1
10-33 Industri29,637,158,632,227,335,521,6101,5
10-12 Nærings- og nytelsesmidler58,061,167,147,7:45,866,185,2
16 Trelast- og trevareindustri24,361,381,636,3:29,49,2125,8
17 Papimasse, papir og papirvarer25,633,650,935,5:86,83,2100,8
19-21 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri18,940,048,023,325,528,024,259,4
22-23 Gummi-, plast- og mineralsk industri34,250,840,037,519,356,830,6120,1
24 Metallindustri30,130,173,029,329,777,0:98,6
13-15,18,25-33 Annen industri72,669,583,357,5:49,9818,9112,8

Tabell 5 
Energibruk for bedrifter i industri og bergverk. Oversikt. Endelige tall.

Energibruk for bedrifter i industri og bergverk. Oversikt. Endelige tall.1
2018
Energibruk (M1)Energibruk (GWh)Andel i prosentEnergikostnader (mill. kr)Energipriser (øre/M1)Energipriser (øre/kWh)
1Hjelpeavdelinger samt bedrifter innenfor oljeutvinning er holdt utenfor
2Inkludert tilfeldig kraft og nettleie.
3Kull og koks brukt som reduksjonsmiddel i produksjonsprosessen er betraktet som brensel i energibalansen og er inkludert i statistikken fra 2003.Kostnader er inkludert fra 2011.
4Inkl. petrolkoks benyttet som reduksjonsmiddel i produksjonsprosessen.
Totalt energibruk (M1 = GWh ).80 673100,0...
 
Innkjøpt energi (M1 = GWh ).66 68582,724 449.36,7
Elektrisk kraft (M1 = GWh )245 91145 91156,916 97337,037,0
Petroleumsprodukter (ekskl. til transport) (M1 = tonn )215 2672 4833,11 5737 30763,4
Parafin (M1 = tonn )1 87824179 05270,8
Lette fyringsoljer (M1 = tonn )44 3545353768 47770,3
Tungdestillater (M1 = tonn )6 13573345 54246,6
Tunge fyringsoljer (M1 = tonn )5 24959244 57240,7
Spillolje (M1 = tonn )50 0365001232 45824,6
Anleggsdiesel (avgiftsfri) diesel (M1 = tonn )107 6151 2929999 28377,3
Gass (M1 = GWh )6 6286 6288,22 497.37,7
Flytende propan og butan (M1 = tonn )193 2642 4771 1075 72844,7
Flytende naturgass (LNG) (M1 = tonn )130 9961 7687245 52741,0
Naturgass (i gassform) (M1 = 1 000 Sm3 )159 0571 5604332 72227,8
Brenngass (M1 = tonn )33 3704631634 88535,2
CO-gass (M1 = GWh )3583587019,619,6
Annen innkjøpt gass (M1 = GWh ).....
Kullprodukter (M1 = tonn )31 071 6358 68310,82 2692 11726,1
Steinkull, briketter (brukt brensel) (M1 = tonn )98 2187671011 02813,2
Koks og halvkoks av kull (brukt brensel) (M1 = tonn )25 477202863 37642,6
Steinkull, briketter (brukt reduksjonsmiddel) (M1 = tonn )3580 0604 5289311 60520,6
Koks og halvkoks av kul (brukt reduksjonsmiddel)l (M1 = tonn )3353 5772 8001 0973 10339,2
Petrolkoks (brukt brensel og reduksjonsmiddel) (M1 = tonn )414 303139473 28633,8
Trekull (brukt brensel og reduksjonsmiddel) (M1 = tonn )31 69324782523,2
Damp og fjernvarme (M1 = GWh )1 5921 5922,052132,732,7
Damp (M1 = GWh )1 2881 28835927,927,9
Fjernvarme (M1 = GWh )30430416253,353,3
Ved, treavfall og annet biobrensel (M1 = GWh )9039031,1111.12,3
Ved og treavfall (M1 = m3 fast mål )407 713815721778,8
Annet biobrensel (M1 = GWh )51512854,954,9
Pellets (M1=tonn)5 48036112 00730,6
Petroleumsprodukter til transport (M1 = 1 000 liter )48 7324850,650510 363104,1
Bensin (M1 = 1 000 liter )1 895162513 193156,3
Autodiesel (avgiftspliktig) (M1 = 1 000 liter )33 64633640011 888119,0
Marine gassoljer (M1 = 1 000 liter )13 191133806 06560,2
Egentilvirket energi (M1 = GWh )13 98813 98817,3-..
Utvunnet fra egen bark, flis eller treavfall (M1 = m3 fast mål )969 4811 914-..
Utvunnet fra egen avlut (M1 = GWh )103103-..
Utvunnet fra annet eget avfall (M1 = GWh )898898-..
Egen elektrisitetsproduksjon (M1 = GWh )404404-..
Egen raffinerigass (M1 = GWh )..-..
Egen brenngass (M1 = GWh )..-..
Egen CO-gass (M1 = GWh )..-..
Egen naturgass (M1 = GWh ).....
Annen egentilvirket gass (M1 = GWh )..-..

Om statistikken

Formålet med statistikken er å synliggjøre energibruken innenfor norsk industri og bergverk.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Energibruk: Som energibruk i denne statistikken regnes ulike energivarer brukt til produksjon, lys, varme og transport i løpet av referanseåret. Energivarer brukt som råstoff er ikke inkludert i statistikken. I statistikken skilles det mellom bruk av innkjøpt energi og egentilvirket energi. Egentilvirket energi omfatter bruk av biprodukter fra produksjonen (for eksempel ved, avlut og treavfall), dampgjennvinning, egen elektrisitetsproduksjon i virksomheten, ol. Egentilvirket elektrisitet i industrikraftverk når maskineffekten er større enn 500 kW, samles inn i den årlige elektrisitetsstatistikken, og holdes derfor utenfor denne statistikken.

Gigawattimer  (GWh) = million kWh

Terrawattimer (TWh) = milliard kWh  

Fordi det blir brukt et stort antall ulike energivarer innen norsk industri, er det nødvendig å slå dem sammen i grupper for at energiregnskapet ikke skal bli for stort og uoversiktlig. For at det skal være mulig å finne sum energibruk innenfor de enkelte energigruppene og totalt forbruk for virksomheten, har vi også regnet om energivarene til den felles enheten GWh (milliard watt). Dette er gjort på bakgrunn av informasjon om gjennomsnittlig energiinnhold for de enkelte energivarene.

Vi har delt energivarene inn i 10 grupper, 7 grupper for innkjøpt energi og 3 for egentilvirket energi.

Innkjøpt energi:

Elektrisk kraft = Innkjøpt elektrisk kraft

Petroleumsprodukter = Innkjøpt lett fyringsolje, tungdestilat, tungolje, parafin, spillolje og avgiftsfri diesel

Gassprodukter = Innkjøpt LPG (propan og butan), flytende naturgass (LNG), naturgass i gassform (NGG), brenngass og CO-gass

Kullprodukter = Innkjøpt kull, koks og petroleumskoks brukt som brensel og reduksjonsmiddel

Damp og fjernvarme = Innkjøpt fjernvarme og damp

Treavfall og spesialavfall = Innkjøpt trevirke, organisk avfall og annet avfall

Petroleumsprodukter til transport = Innkjøpt bensin, avgiftspliktig diesel og marine gassoljer

 

Egentilvirket energi:

Treavfall, avlut og spesialavfall = Eget trevirke, avlut og annet avfall

Elektrisk kraft = Egentilvirket elektrisk kraft

Gass = Egentilvirket CO-gass, brenngass, raffinerigass og annen egentilvirket gass

Virksomhet: Statistikken har virksomhet som observasjonsenhet og analyseenhet. Virksomhet er definert som en lokalt funksjonell avgrenset enhet hvor det hovedsakelig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt næringsgruppe. Virksomheten vil enten tilsvare foretaksenheten eller være en av flere virksomheter i et foretak. Foretaket er den organisatoriske og oppgavepliktige enheten, og den som plikter å utføre regnskap.

Følgende retningslinjer benyttes for å dele foretaket opp i virksomheter: virksomheter som drives i forskjellige kommuner regnes som særskilte virksomheter som hører til forskjellige næringsgrupper (4-sifret) kan regnes som særskilte virksomheter selv om virksomhetene ligger på samme sted. For at en skal dele en lokal enhet i flere virksomheter, kreves at hver av virksomhetene har minst 5 sysselsatte innen hver virksomhet.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering 2002 (SN02) t.o.m. 2003. SN2007 fra og med 2003.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, men det kan ved forespørsel lages fylkestall

Hyppighet og aktualitet

Årlig publisering. Foreløpige tall publiseres ordinært ca. et halvt år etter utgangen av referanseåret. Endelige tall publiseres ca. 1.5 år etter referanseåret.

Internasjonal rapportering

Statistikken inngår i energibalansen utarbeidet av Statistisk sentralbyrå. Energibalansen brukes i årlig rapportering til Eurostat, IEA og OECD

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Data lagres midlertidig i Oracle databaser og i programspråket SAS. Reviderte mikrodata og rådata lagtidslagres som tekstfiler

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å synliggjøre energibruken innenfor industri og bergverk. Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden midten av 70-tallet innhentet opplysninger om energibruk som en del av strukturstatistikken for industrien. Fra 1998 ble opplysningene om energibruk skilt ut i en egen undersøkelse. Bakgrunnen for dette er et utviklingsprosjekt som SSB gjennomfører i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (Enova fra 2003), der formålet er å styrke statistikken over industriens energibruk, både når det gjelder innhold, kvalitet, aktualitet og nye statistikkprodukter.

Felles datafangst

Fra og med 2011-årgangen av statistikken ble revidert databehandlingsavtale inngått med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Energiloven brukes som grunnlag for innsamlingen av både mengde- og kostnadsopplysninger. Gjennom statistikkloven, beholder Statistisk sentralbyrå kopi av opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk. NVE utleverer mengdedata for energibruk til Miljødirektoratet og Enova. Felles innsamling på vegne av avtalepartneren er et ledd i å redusere oppgavebyrden i næringslivet.

Brukere og bruksområder

Statistikken over industriens energibruk benyttes i stor grad av offentlig virksomhet (NVE, departementene m.fl.), ulike analysemiljøer og av bransjeorganisasjoner. Internt i SSB er statistikken viktig som grunnlag for nasjonalregnskapet, energiregnskapet, energibalansen og utslippsregnskapet. Primærmaterialet brukes også på annen måte innen analyse og forskning i SSB.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Les mer om likebehandlingsprinsippet på ssb.no.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken over industriens energibruk har samme populasjonsavgrensing som den årlige industristatistikken. Denne koblingen gjør det mulig å fremskaffe ulike energiindikatorer, der energibruk blir sett i forhold til ulike aktivitetsmål, f.eks. utførte timeverk, sysselsetting, bearbeidingsverdi (verdiskaping), bruttoproduksjonsverdi, o.l.

Statistikken over industriens energibruk er viktig for beregning av energibruk i energiregnskapet og energibalansen. Energi brukt til transportformål (bensin, avgiftspliktig diesel, marine gassoljer) flyttes over til transportsektoren. Forbruk av energi i raffinerier og kullutvinning flyttes også ut, og havner inn under forbruk i energiproduserende næringer. Noe av forbruket av koks i jernverksnæringen, settes som input ved produksjon av jernverksgass i energisektoren. Tallene for industri og bergverk i energiregnskapet og energibalansen vil derfor ligge noe under tallene i statistikken over industriens energibruk.

Statistikken er også viktig for beregning av utslippsregnskapet og nasjonalregnskapet

Lovhjemmel

Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i medhold av lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) av 29.juni 1990 nr. 50 § 10-1 tredje ledd første punktum. Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2 samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

Dersom SSB ikke mottar opplysningene innen fristen, vil NVE treffe vedtak som pålegger innsending av ovennevnte opplysninger og vedtak om tvangsmulkt dersom opplysningene ikke er sendt innen fristen jf. energiloven §§ 10-1 første og tredje ledd og § 10-3 første ledd.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen i statistikken omfatter fra 1998 alle aktive virksomheter innenfor industri og bergverk, dvs. næring 05, 07,08, 09.9 og 10-33 etter Standard for næringsgruppering 2007. Det innhentes opplysninger om energibruk fra et utvalg av virksomheter. For de øvrige virksomhetene i populasjonen estimeres opplysninger om energibruk. Populasjonen består av om lag 18 000 virksomheter.

Før 1998 ble enkeltmannsforetak der kun eieren arbeider, og virksomheter som sysselsetter mindre enn et halvt årsverk hold utenfor populasjonen. Omleggingen fra 1998 gir et brudd i statistikken. Ved forespørsel kan vi levere oversikt over energibruk eksklusiv enkeltmannsforetak også for årene etter 1997.

Datakilder og utvalg

Det innhentes opplysninger om energibruk fra et utvalg av virksomhetene innen industri og bergverk. Omsetningstall fra den terminvise omsetningsstatistikken (ved foreløpige tall) og energikostnader fra industriens strukturstatistikk (ved endelige tall) benyttes ved estimering av energibruk for virksomheter utenfor utvalget. For øvrig hentes opplysninger om næringskode, adresser og andre kjennemerker om virksomhetene fra Det sentrale virksomhets- og foretaksregisteret i SSB.

Det trekkes et utvalg på om lag 2 300 virksomheter. Utvalget består av de største virksomhetene i hver næring, definert ved antall ansatte, samt et utvalg av små og mellomstore virksomheter. De små virksomhetene blir trukket tilfeldig på bakgrunn av et stratifisert utvalg innenfor hver næring. Virksomhetene i utvalget står for om lag 95 prosent av den samlede energibruken og 90 prosent av de samlede energikostnadene innenfor industri og bergverk. Vi passer på at det blir inkludert et tilstrekkelig antall av små og store virksomheter i alle næringer og at et visst antall av virksomhetene blir trukket tilfeldig. Dette gjøres for å ha et best mulig grunnlag for beregning av energibruken til virksomhetene utenfor utvalget og for ikke å skape systematiske feil under estimeringen.

Datainnsamling, editering og beregninger

Undersøkelsen er skjemabasert innrapportering via Altinn klargjort for besvarelse i januar året etter referanseåret. Det benyttes samme skjema for alle virksomheter, men de største virksomhetene (om lag 25 prosent) må svare på noe mer omfattende spørsmål enn de små og mellomstore virksomhetene. Energiloven benyttes, og foretakene er oppgavepliktige til å levere opplysninger for en eller flere av sine virksomheter. Frist for innsending av opplysninger er i februar. NVE sender ut brev med vedtak om opplysningsplikt og varsel om tvangsmulkt i mars. Siste frist for å unngå tvangsmulkt er vanligvis i slutten av april. Foretakene fritas ikke fra oppgaveplikten for de utvalgte virksomhetene selv om tvangsmulkten er betalt.

Editering av rådata skjer etter "top down" prinsippet. Med dette menes at man reviderer de viktigste og største enhetene først. Virksomhetene er allerede gruppert i to grupper etter hvilken skjematype de har mottatt. De om lag 600 største virksomhetene, som står over 90 prosent av den total energibruken, sorteres og kontrolleres synkende rekkefølge etter de forskjellige energivarene og samlet energibruk.

For å selektere editeringen ytterligere, går skjemaene også gjennom et sett med kontroller. Kontrollene flagger uteliggere og andre mistenkelige verdier. Skjema med mulige feil havner da i en egen gruppe som kontrolleres nærmere. Dette gjelder omtrent 30 prosent av skjemaene. Virksomhetene kontrolleres blant annet for innsamlingsfeil og mot hva de rapporterte året før. Eksempler på innsamlingsfeil er 1000-feil (f.eks. at opplysningene er rapportert i KWh i stedet for i MWh), eller at energibruken er rapportert i feil fysisk enhet (f.eks. i liter i stedet for i tonn). Vi har også priskontroller som gir feilmelding dersom den utledede energiprisen ligger utenfor et bestemt intervall. Prisintervallene bestemmes ut ifra referansepriser i markedet og historiske priser fra tidligere årganger av statistikken. Dersom vi vurderer at opplysningene er rapportert feil, tar vi kontakt med virksomhetene.

I tillegg til mikroeditering, gjør vi også kontroll på makronivå. Da kontrollerer vi for eksempel summen av energiforbruket i forskjellige næringsgrupper mot året før. Deskriptiv statistikk som median, standardavvik og spredingsplot brukes også til å kontrollere de ulike energivarene.

For virksomhetene som ikke er med i utvalget estimeres energibruken på bakgrunn av forbruket til virksomhetene i utvalget og omsetningstall fra den terminvise omsetningsstatistikken (foreløpige tall) og energikostnader fra industriens strukturstatistikk (ved endelige tall).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Statistikklovens §2-6 innebærer at opplysninger ikke skal offentliggjøres slik at de kan føres tilbake til oppgavegiver. Næringer som har færre enn tre enheter slått sammen med andre næringer. Det samme gjelder hvis en virksomhet alene står for over 90 prosent av energibruken i en næring, eller to virksomheter til sammen står for over 95 prosent av forbruket.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Fra referanseåret 1998 er statistikken over industriens energibruk utvidet til å omfatte alle aktive virksomheter innenfor industri og bergverk. Tidligere år ble enmannsvirksomheter og andre virksomheter som sysselsetter mindre enn et halvt årsverk holdt utenfor statistikken, på samme måte som i strukturstatistikken for industrien. Omlegging av editeringsrutiner og flere ressurser i editeringen gir også en bedre kvalitet i statistikken fra 1998. Det vil derfor være et brudd i statistikken fra 1997 til 1998. Det vil imidlertid være mulig å videreføre gamle tidsserier, med samme omfang og innhold, også fra 1998 og fremover.

Ny standard for næringsgruppering SN2007 (basert på NACE Rev.2) gir et brudd i statistikken over energibruk i industrien i 2003. For årene 1990-2003 er statistikken etter standard for næringsgruppering SN2002 (basert på NACE Rev. 1.1). Begge tidsseriene er publisert i statistikkbanken.

Kull og koks brukt som reduksjonsmiddel i produksjonsprosessen brukes blant annet ved produksjon av rene metaller. Dette ble tidligere betraktet som råstoff, men blir nå regnet som brensel i energibalansen. Kull og koks som reduksjonsmiddel er inkludert i statistikkbanken fra 2003. Kostnader for kull og koks som reduksjonsmiddel er inkludert i statistikkbanken fra 2011.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Resultatene fra en statistisk undersøkelse vil som regel inneholde visse innsamlings- og bearbeidingsfeil. Innsamlingsfeil oppstår ved at oppgavegiver på grunn av glemsel, misforståelse av spørsmål og lignende gir feil opplysninger. Bearbeidingsfeil er for eksempel feilvurderinger ved editering av utvalget.

I spørreskjemaet skal oppgavegiverne oppgi energibruk og energikostnader for ulike energivarer. Mangelfulle kunnskaper om de ulike energivarene, uklarheter i spørreskjema og rettledning, ulike tolkninger av postene i spørreskjemaet og bruk av anslag ved utfyllingen gir en viss usikkerhet omkring resultatene i undersøkelsen.

Til tross for at det har blitt gjennomført en rekke kontroller i utvalget, så kan det likevel forekomme feil i datagrunnlaget. For eksempel feil som ikke har vært mulig å fange opp med de kontrollrutinene som ble benyttet, eller feil som skyldes feilvurderinger fra saksbehandlere i Statistisk sentralbyrå.

Det er ikke foretatt noen måling av usikkerheten forårsaket av at tallene er produsert på bakgrunn av et utvalg enheter. Fordi utvalget dekker en så høy andel av det samlede energibruken, er usikkerheten liten.

I forbindelse med editering av utvalget i statistikken over industriens energibruk, og ved editering av utvalgsvirksomheter i andre undersøkelser, oppdages en del feil i virksomhetenes næringsklassifisering. Disse feilene blir rettet opp i Det sentrale Virksomhets- og foretaksregisteret.

Revisjon

I forbindelse med publiseringen av statistikken publiseres det både foreløpige og endelige tall. De foreløpige tallene gjelder for året t-1 mens de endelige tallene publiseres for året t-2. Det som da før denne publiseringen var foreløpige tall blir erstattet av endelige tall.

I publiseringen av foreløpige tall brukes omsetningstallene fra den terminvise omsetningsstatistikken som oppblåsningsgrunnlag for virksomheter utenfor utvalget. Det er ikke nødvendigvis en god sammenheng mellom omsetning og energibruk, og dette medfører at estimeringen av energibruken til virksomheter utenfor utvalget blir noe usikkert ved publisering av foreløpige tall. Ved publisering av endelige tall har vi imidlertid energikostnader fra industriens strukturstatistikk og næringsoppgaven, noe som gir sikrere estimater. Avviket mellom foreløpige og endelige tall er i midlertidig mindre enn 1-2 prosent for total energibruk og mindre enn 3-4 prosent for totale energikostnader. Avviket skyldes som regel etterslep i registrering og editering av data.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB