408770
/energi-og-industri/statistikker/fjernvarme/aar
408770
statistikk
2020-05-13T08:00:00.000Z
Energi og industri
no
fjernvarme, Fjernvarme og fjernkjøling, varmesentraler, forbruk, produksjon, priser, ledningsnett, brensel (for eksempel spillvarme, elektrisitet, fyringsolje), sysselsatte, investeringer, salgsinntekterEnergi, Energi og industri
true

Fjernvarme og fjernkjøling2019

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Oppdatert:

Investeringstall for fjernvarme i 2019 i vedleggstabell 2 og statistikkbanktabell 04729 ble publisert 7. oktober 2020.

Levert fjernvarme, fjernvarmepris, investeringer.
2019Andel i prosentProsentvis endring fra året før
1Jordbruk, avløp og renovasjon, eget forbruk i fjervarmeverk mv.
Tabellen er oppdatert 2. juni 2020.
Fjernvarme levert til forbruker (GWh)5 870100,02,1
¬ Husholdninger1 51325,810,1
¬ Industri m.m76613,0-4,4
¬ Bygg og anlegg1302,211,1
¬ Tjenesteyting3 36457,3-0,2
Annet1971,714,1
 
Gjennomsnittspris fjernvarme (ekskl. moms) (øre/kWh)79,72,4
Investeringer i alt (1 000 kr)......

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB