Industri og bergverksdrift

Region A Statistikker

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 22 av 22

Omsetningen i industrien øker i siste tremånedersperiode

Industriomsetningen økte med 3,7 prosent i perioden august-oktober 2021 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Men fra svært sterke omsetningstall i september, var det i oktober en nedgang på 4,5 prosent for industrien samlet sett.

Industriproduksjonen fall i oktober

Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 0,9 prosent frå september til oktober 2021, viser sesongjusterte tal. Perioden august-oktober 2021 var uendra samanlikna med førre tremånadersperiode.

Oppjusterte anslag for oljeinvesteringene i 2022

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 154,4 milliarder kroner for 2022. Det er 8,7 prosent høyere enn i forrige måling, men indikerer fortsatt et klart fall mot med tilsvarende tall for 2021. Oljeselskapenes anslag for 2021 oppgis nå til 182,3 milliarder kroner.

Investeringer i kraftforsyning faller kraftig i 2021

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innen olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning viser en nedgang i 2021 – hovedsakelig på grunn av lavere investering i kraftforsyning. Samlede investeringer er anslått å falle ytterligere i 2022.

Rekordhøy industriomsetning i 3. kvartal

Industriomsetningen økte med 5,0 prosent fra 2. til 3. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Fra august til september var det en oppgang på 5,2 prosent for industrien samlet sett.

Utviklinga i industrien har flata ut

Produksjonen i norsk industri har flata ut, og var uendra i 3.kvartal samanlikna med 2. kvartal 2021, viser sesongjusterte tal. Frå august til september var det ein auke på 0,6 prosent.

Optimisme i industrien

Norske industriledere melder om produksjonsoppgang i 3. kvartal. En historisk høy andel av dem melder samtidig om at mangel på råstoff begrenser produksjonen. Den generelle bedømmelsen for 4. kvartal 2021 er fremdeles positiv blant flertallet av industrilederne.

Prisvekst og høy eksport gir økt industriomsetning

Industriomsetningen økte med 3,2 prosent i perioden juni-august 2021 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august var det en moderat nedgang for industrien samlet sett.

Flat utvikling i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon var uendra frå juli til august, viser sesongjusterte tal. For perioden juni - august 2021 var det ein moderat nedgang på 0,4 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

Næringsmiddelindustri løfter omsetningen i industrien

Industriomsetningen økte med 2,7 prosent i perioden mai-juli 2021 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juni til juli var det en oppgang på 2,4 prosent for industrien samlet sett. Omsetningsvekst i næringsmiddelindustrien er en viktig bidragsyter til oppgangen.

Moderat nedgang i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon hadde ein moderat nedgang på 0,6 prosent frå juni til juli 2021, viser sesongjusterte tal. For perioden mai- juli 2021 var det òg eit fall på 0,8 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

Marginal nedgang i oljeinvesteringene i 2021

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2021 blir nå oppgitt til 181,5 milliarder kroner. Dette er om lag på samme nivå som anslaget gitt i forrige måling. Sammenlignet med 2020 indikeres det nå en liten nedgang på 1,6 prosent.

Kraftig nedgang i kraftinvesteringene

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning indikerer en nedgang i 2021. For 2022 antydes det også et fall i de samlede investeringene. Kraftig fall i kraftforsyning bidrar mest til nedgangen for begge årene.

Omsetningen i industrien økte i 2. kvartal

Industriomsetningen gikk opp med 2,2 prosent fra 1. til 2. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Fra mai til juni var det en oppgang på 1,8 prosent for industrien samlet sett.

Fall i industriproduksjonen i 2. kvartal

Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 1,4 prosent i 2. kvartal samanlikna med 1. kvartal 2021, viser sesongjusterte tal. Det var særleg låg produksjon innanfor petroleumsretta leverandørindustri.

Produksjonsvekst i industrien

Norske industriledere melder om produksjonsoppgang i 2. kvartal. Det er også vekst i ordretilgang og samlet ordrebeholdning. Den generelle bedømmelsen for 3. kvartal 2021 er klart positiv blant flertallet av industrilederne.

Omsetningen i industrien øker

Industriomsetningen gikk opp med 1,1 prosent fra april til mai 2021, viser sesongjusterte tall. I tremånedersperioden mars-mai 2021 var det en oppgang på 4,5 prosent, sammenlignet med den foregående tremånedersperioden.

Uendra industriproduksjon

Norsk industriproduksjon hadde ein marginal nedgang på 0,1 prosent frå april til mai 2021, viser sesongjusterte tal. Perioden mars-mai 2021 var uendra samanlikna med førre tremånadarsperiode.

Omsetning i industrien litt ned i april

Industriomsetningen holdt seg på et høyt nivå, men gikk ned med 0,7 prosent fra mars til april 2021, viser sesongjusterte tall. I tremånedersperioden februar-april 2021 var det en oppgang på 5,9 prosent, sammenlignet med den foregående tremånedersperioden.

Industriproduksjonen ned i april

Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 1,9 prosent frå mars til april 2021, viser sesongjusterte tal. Nedgangen kjem etter høg aktivitet i mars. For perioden februar-april 2021 samanlikna med førre tremånadersperiode var det ei auke på 1 prosent.

Omsetning i industrien betydelig opp i 1. kvartal

Industriomsetningen gikk opp med sterke 6,7 prosent i 1. kvartal 2021 sammenlignet med siste kvartal i 2020, ifølge sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2021 var det en oppgang på 1,1 prosent.

Kraftig vekst i industriproduksjonen i 1. kvartal

Norsk industriproduksjon hadde ein kraftig oppgang på 2,9 prosent i 1.kvartal 2021 samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Oppgangen kan særleg knytast til sterk vekst i næringsmiddelindustrien.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet industri og bergverksdrift.

faktasider